Imprint

beeline GmbH
Grünstraße 1
51063 Köln
Telefon: +49 221 96275 0
Telefax: +49 221 96275 6611
E-Mail: info@beeline-group.com
Internet: www.beeline-group.com


Упълномощен управител: Улрих Бекман, Франк Бекман, Хинрих Тоде

Съд за регистрация: Районен съд Кьолн
Регистър №: HRB 25831
ДДС номер съгласно § 27 a Закон за ДДС: DE120679517

Отговарящ по смисъла на закона за печата и § 55 RStV (държавното споразумение за радиостанциите): Г-н Хинрих Тоде

Задължение за даване на указания съгласно Регламент ЕС ОРС за потребители

относно онлайн решаване на потребителски спорове съгласно чл. 14 параграф. 1 Регламент ЕС ОРС за потребители: Европейската комисия е предоставила платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (OS). Повече за това тук:

www.ec.europa.eu/consumers/odr  


Задължение за даване на указания съгласно Закона за уреждане на потребителски спорове (VSBG)

Ние се стараем да решаваме по взаимно съгласие евентуални разногласия, произхождащи от нашия договор.

beeline GmbH декларира предварително, че няма да участва в производства по уреждане на спорове пред помирителни комисии за защита на потребителите по смисъла на § 36 параграф. 1 Закон за уреждане на потребителски спорове (VSBG).

Остава ненарушена възможността за уреждане на спор чрез помирителна комисия за защита на потребителите по време на конкретен спор при съгласието на двете страни по договора (§ 37 VSBG).