Въведение

В настоящата Декларация за защита на личните данни ще получите информация за начина, обема и целта на събирането и обработката на лични данни в рамките на нашия уеб сайт www.beeline-group.com (по-нататък наричано „уеб сайт“) от beeline GmbH (по-нататък наричано „ние“ или „нас“ или „beeline“). Ние сме отговорни за обработката на лични данни на този уеб сайт, освен в случаите, когато тази Декларация за защита на личните данни съдържа различни данни.

Лични данни са всички данни, които Ви идентифицират като лице, т.е. данни, които могат да бъдат проследени обратно до определено лице. Към тях спадат име, имейл-адрес или телефонен номер. Освен това чисто технически данни, които могат да бъдат отнесени към едно лице, също се считат за лични данни.

 

Данни за контакт на отговорника

beeline GmbH

Grünstraße 1

51063 Köln

 

Данни за контакт на упълномощения представител по защита на личните данни

Нашия упълномощен представител по защита на личните данни ще намерите на следните данни за контакт

Имейл-адрес: DataProtectionOffice@beeline-group.com

 

Вашите права

Вие имате право да изискате безплатна информация за личните данни, които са били запаметени за Вас като подадете заявление за това (след втората получена от Вас информация в рамките на 12 месеца може да поискаме заплащане за това). Допълнително имате право да изискате при информация за неверни данни ограничение на обработката на детайлно обработени данни и право на изтриване на неправомерно обработени респ. прекалено дълго време запаметени лични данни (ако това не противоречи на законовия срок за съхранение на данните и няма други причини съгласно чл. 17 параграф. 3 Общия регламент за защита на данните (DSGVO)). Освен това имате право на прехвърляне на всички дадени ни от Вас данни в достъпен файлов формат (право на преносимост на данните).

Ако при отделни процеси имате право на възражение срещу обработката, ние уведомяваме за това в рамките на описанието на отделните процеси.

За да упражните правата си е достатъчно да изпратите имейл на DataProtectionOffice@beeline-group.com

Също така имате право на обжалване пред държавен орган за защита на личните данни.

 

Доброволност на предоставянето на данните

Предоставянето на Вашите лични данни на този уеб сайт по принцип не е задължително нито по закон, нито по договор. Вие не сте задължени да предоставяте лични данни на този уеб сайт, освен в отделен случай, който е посочен в тази Декларация за защита на личните данни. Все пак предоставянето на функциите на този уеб сайт изисква обработката на лични данни.

 

Обзор на процедурата

На този уеб сайт се обработват лични данни в рамките на следните процедури:

1.           Установяване на контакт

2.           Портал за кандидатстване

3.           Портал за пресата

4.           Лог-файлове на сървъра

5.           Google Analytics вкл. указания за Cookies /бисквитки/

 

1.         Установяване на контакт

При установяване на контакт с нас (напр. по имейл или след използване на формуляра за контакт) предоставените от Вас данни се обработват с цел обработка на запитването и в случай, че възникнат допълнителни въпроси. Ако запитването се отнася до дъщерно дружество на beeline GmbH (ако става въпрос за определена държава извън Германия или определен бизнес-модел („Retail“ или „Concessions“)), е възможно запитването да бъде препратено на съответното дъщерно дружество с цел получаване на отговор.

Правна основа

Данните в рамките на установяване на контакт се обработват въз основа на чл. 6 параграф 1 както и Общия регламент за защита на данните (DSGVO). Тази правна основа разрешава обработката на данни в рамките на „законовия интерес“ на отговорника, в случай че не се нарушават Вашите основни права, основни свободи или интереси. Нашият законов интерес се изразява в обработката на установяването на контакт. Вие може да повдигнете възражение срещу тази обработка на данни, ако има причини, които съществуват при Вашата специална ситуация и са срещу обработката на данните. За тази цел е достатъчно да изпратите имейл до упълномощения представител по защита на личните данни.

Срок за запаметяването на данни

Запаметените в рамките на установяването на контакт лични данни се изтриват, когато свързания с установяването на контакт случай е напълно изяснен и няма вероятност, конкретното установяване на контакт в бъдеще да бъде отново актуално.

 

2.         Портал за кандидатстване

Нашето онлайн предложение обхваща пазар на труда и възможността да кандидатствате онлайн за свободни работни места или по своя инициатива.

За създаването на профил на кандидата е необходимо до посочите най-малко Вашето собствено име и фамилия, Вашия имейл-адрес и държавата, в която живеете. В рамките на кандидатстването е необходимо да посочите Вашия телефонен номер и как сте разбрали за работната позиция, както и да добавите Вашата автобиография. По-късно може да въведете доброволно други данни, свързани с професията, за да допълните Вашия профил на кандидата.

Имате три възможности, да направите видим Вашия профил. Това може да промените по всяко време. Ще бъдете информирани автоматично по имейл за нови свободни работни места, ако въведете чрез „Запаметени Търсене/Съобщения“ Съобщение за работно място.

В зависимост от това, каква форма на кандидатстване сте избрали, до Вашите данни достъп имат различни сътрудници на beeline:

a)         съблюдаване на всички свободни работни места в света:

Вашите данни ще бъдат предоставени на всички дружества на beeline в света за свободни работни места. Всички сътрудници на beeline, които по принцип се занимават със заетостта на персонала или искат да заемат определена работна позиция, получават достъп до Вашите данни.

b)        съблюдаване на всички свободни работни места в държавата, в която живея:

Вашите данни ще бъдат предоставени на beeline в рамките на държавата, в която живеете, за свободни работни места. Всички сътрудници на beeline в съответната държава, които по принцип се занимават със заетостта на персонала или искат да заемат определена работна позиция, получават достъп до Вашите данни.

c)         съблюдаване на работни места, за които изрично съм кандидатствал:

Вашите данни ще бъдат използвани само за свободни работни места, за които сте кандидатствали. В този случай достъп до Вашите данни имат само тези служители на beeline, които се занимават с избора на кадри.

Правна основа

Обработката на Вашите лични данни в рамките на процеса на кандидатстването се основава чл. 6 (1) на Общия регламент за защита на данните (DSGVO). Тази правна основа дава възможност за обработката на лични данни, когато съответното лице е дало своето съгласие за обработка на неговите лични данни за една или няколко определени цели.

В рамките на процеса на кандидатстване Вие ще получите молба, да потвърдите с кръстче съответната Декларация за съгласие.

Чрез кликване на полето „Съгласен съм“ Вие декларирате, че:

Давате съгласието си за обработката на Вашите лични данни в съответствие с описанието в настоящата Декларация за защита на личните данни и за съхраняването на Вашите данни за описаните срокове.

Ако във Вашата кандидатура съобщавате лични данни от специален вид (напр. също и чрез данни в приложените документи), с настоящето изрично потвърждавате, че тези данни могат да се обработват по същия начин, както е описано в точките „Лични данни в рамките на процеса на кандидатстване “ и „Срок за запаметяването на данни по отношение на процеса на кандидатстване“.

Без Вашето съгласие се може да се създаде профил на кандидата и да се събират и обработват данни.

Дадена Декларация за съгласие може да отмените по всяко време с бъдещо действие. В този случай обработката на Вашата кандидатура вече не е възможна.

Срок за запаметяването на данни

Дори и да не можем Ви изпратим потвърждение на Вашата кандидатура, Вашите данни (ако не предприемете влизане във Вашия профил на кандидата или актуализиране) се изтриват 6 месеца след последното актуализиране респ. изпращане на кандидатура.

3.       Портал за пресата

Нашето онлайн-предложение обхваща портал за пресата, което предлага възможност, да се свалят снимки на продукти и да се поиска информация за продукта (каталожен номер, цена).  За да получите достъп до портала, може да се регистрирате като заинтересовани лица (редакции, блогери, бизнес-партньори франчайзинг и т.н.). За тази цел трябва да посочите следните данни: Собствено име, фамилия, фирма, парола, потребителско име, имейл-адрес, категория за контакт (поле за избор).
След проверка на данните потребителите се активират за портала за пресата или акредитирането за се отхвърля (от Corp. Communication).

Правна основа

Горепосочените данни се обработват въз основа на чл. 6 параграф 1 на Общия регламент за защита на данните (DSGVO). Тази правна основа разрешава обработката на лични данни с цел изпълнението на договор (чрез активирането на портала за пресата се осъществява конклудентно дългово задължение за използването на портала).  

Срок за запаметяването на данни

Вашите данни се изтриват след като изтриете Вашия акаунт за пресата. За да изтриете Вашия акаунт за пресата кликнете на „Изтриване на профил“.

 

4.         Лог-файлове на сървъра

При всеки достъп до уеб сайта ние събираме автоматично поредица от технически данни, при които става въпрос за лични данни.

Това са:

•             IP-адрес на потребителя

•             име на извиканата уеб страница респ. файл

•             дата и час на достъпа

•             прехвърлено количество данни

•             съобщение за успешно извикване

•             тип и версия на браузъра

•             операционна система на потребителя

•             използвано крайно устройство на потребителя, вкл. MAC-адрес

•             Referrer-URL (посетената преди това страница)

 

Тези данни не се обединяват с други лични данни, които вие активно посочвате в рамките на уеб сайта. Лог-файлове на сървъра събираме само с цел администриране на уеб сайта и разпознаване и ограничаване на неоторизирани достъпи.

Правна основа

Горепосочените данни се обработват въз основа на чл. 6 параграф 1 на Общия регламент за защита на данните (DSGVO). Тази правна основа разрешава обработката на данни в рамките на „законовия интерес“ на отговорника, в случай че не се нарушават Вашите основни права, основни свободи или интереси. Нашият законов интерес се изразява в по-лесната администрация и възможността, да разпознаем и преследваме хакерски атаки. Вие може да повдигнете възражение срещу тази обработка на данни, ако има причини, които съществуват при Вашата специална ситуация и са срещу обработката на данните. За тази цел е достатъчно да изпратите имейл до упълномощения представител по защита на личните данни.

Какво представляват IP-адресите?

IP-адресите се присвояват към всяко устройство (напр. Смартфони, таблети, PC), което е свързано с интернет. Какъв е IP-адреса зависи от това, чрез какъв интернет-достъп е свързано Вашето крайно устройство в момента с интернет. При това може да става въпрос за IP-адрес, който Ви дал Вашият доставчик на интернет, когато сте свързани в къщи чрез Вашия W-LAN с интернет. Може обаче да става въпрос за IP-адрес, който Ви е дал Вшия доставчик на мобилен телефон или IP-адрес на доставчик на обществен или частен W-LAN или друг достъп до интернет. Най-разпространената в момента форма (IPv4) на IP-адрес се състои от четири цифрови блока. В повечето случаи като частен потребител Вие не използвате постоянен IP-адрес, тъй като такъв Ви се предоставя от Вашия доставчик само временно (така наречения „динамичен IP-адрес“). При постоянно присвоен IP-адрес (така наречения „статичен IP-адрес“) по принцип е възможно по-лесно еднозначно присвояване на данните на потребителя. Освен с цел преследване а недопустими достъпи до нашите предложение в интернет ние използваме тези данни основно не като лични данни, а анализираме само на анонимна основа, кои от нашите интернет-страници се фаворизират, колко достъпа има на ден и подобни.

Нашият уеб сайт вече поддържа новите IPv6-адреси. Ако вече имате IPv6-адрес, трябва да знаете и следното: IPv6 адресът се състои от осем по четири блока. Първите четири блока, също както при целия IPv4-адрес, се дават типично при частни приложения динамично. Последните четири блока на един IPv6-адрес (така наречения „Interface-Identifier“) се определят от крайното устройство, което използвате за търсене на уеб сайта. Ако това не е настроено в твоята операционна система по друг начин, за това се използва така наречения MAC-адрес. При MAC-адреса става въпрос за един вид сериен номер, който се дава еднократно в целия свят за всяко устройство, което може да има IP. Поради това ние запаметяваме последните четири блока на Вашия IPv6-адрес. По принцип Ви препоръчваме да активирате на Вашето крайно устройство така нареченото „Privacy Extensions“, за да анонимизирате по-добре последните четири блока на Вашия IPv6-адрес. Повечето достъпни операционни системи имат „Privacy Extensions“-функция, която в някои случаи не е настроена фабрично.

Срок за запаметяването на данни

Лог-файлове на сървъра с горе посочените данни се изтриват автоматично след 30 дни. Запазваме си правото да запаметяваме по-дълго време лог-файлове на сървъра, когато има факти, които показват предприемането на неразрешен достъп (като например опит за хакерска атака или така наречената DDOS-атака).

 

5.         Google Analytics

Този уеб сайт използва Google Analytics, услуга за уеб-анализ на Google Inc., („Google“). Google Analytics използва множество „Cookies“, за да идентифицира Вашия браузър.

Общи указания за Cookies /бисквитки/

Cookies /бисквитките/ са малки текстови файлове, които при извикването на нашия уеб сайт на Вашето крайно устройство се запаметяват чрез съответно използвания браузър. По този начин може да „разпознаете“ и да си „отбележите“, отделни услуги на един уеб сайт, какви настройки сте направили. Това служи от една страна за удобство на потребителя и по този начин за използването на уеб сайта (напр. Запаметяване на Login-данни). От друга страна Cookies /бисквитките/ служат за събирането на статистически данни на ползването на уеб сайта, които се използват с цел анализ и реклама.

Създадената от Cookies /бисквитките/ информация за Вашето използване на този уеб сайт се предават на сървър на Google в САЩ и се запаметяват там. Ние сме активирали функцията за анонимизиране на IP на този уеб сайт, така че Вашият IP-адрес се съкращава преди това от Google в рамките на страните-членки на Европейския съюз или в други страни по договора за споразумението за европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълен IP-адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава в САЩ. По поръчка на администратора на този уеб сайт Google ще използва тази информация, за да анализира Вашето използване а уеб сайта, да съставя отчети за активността на уеб сайта и да предоставя други услуги, свързани с използването на уеб сайта и интернет по отношение на администратора на този уеб сайт. Предаваният IP-адрес от Вашия браузър в рамките на Google Analytics не се обединява с други данни на Google.

Правна основа

Обработката на лични данни чрез Google Analytics се основат на чл. 6 параграф 1 на Общия регламент за защита на данните (DSGVO). Тази правна основа разрешава обработката на данни в рамките на „законовия интерес“ на отговорника, в случай че не се нарушават Вашите основни права, основни свободи или интереси. Нашият законов интерес се изразява в анализа на използването на нашия уеб сайт. Вие може да предотвратите предаването на събраните от Cookie и отнасящи се до Вашето използване на уеб сайта данни (вкл. Вашия IP-адрес) на Google, както и обработката на тези данни чрез Google, като свалите и инсталирате наличните на следния линк Browser-Plugin: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Срок за запаметяването на данни

Референцията за лицето се създава непосредствено чрез частично изтриване на IP-адресите, така че се запаметяват само статистически данни.