Uvod

Ovo objašnjenje o zaštiti podataka Vam objašnjava način, opseg i svrhu prikupljanja i upotrebe osobnih podataka na internetskoj stranici www.beeline-group.com (u nastavku „web-stranica“) od strane beeline GmbH (u nastavku „mi“  ili „nas“ ili „beeline“). Mi smo odgovorni za obradu osobnih podataka na toj web-stranici, osim ako ovo objašnjenje o zaštiti podataka sadržava odstupajuće podatke.

Osobni podaci su informacije posredstvom kojih se neka osoba može odrediti, znači podaci koji se mogu povezati s nekom osobom. U navedeno se obično ubraja ime, e-mail adresa ili broj telefona. Nadalje se uzimaju i posve tehnički podaci koji mogu pripadati nekoj osobi, kao osobni podaci.

 

Kontakt podaci odgovorne osobe

beeline GmbH

Grünstraße 1

51063 Köln

 

Kontakt podaci ovlaštenika za zaštitu podataka

Naš ovlaštenik za zaštitu podataka dostupan je pod sljedećim kontakt podacima

E-mail adresa: DataProtectionOffice@beeline-group.com

 

Vaša prava

Imate pravo da na zahtjev besplatno dobijete obavijest o osobnim podacima, koji su o Vama pohranjeni (nakon druge obavijesti u roku od 12 mjeseci možemo zaračunati naknadu). Također imate pravo na ispravak netočnih podataka, pravo da zatražite ograničenje obrade preopsežno obrađenih podataka te i pravo na brisanje neovlašteno obrađenih podataka odnosno osobnih podataka, koji su predugo bili pohranjeni (ukoliko se tome ne protivi zakonska obveza čuvanja i drugi ostali razlozi prema čl. 17 stavak 3 DSGVO). Nadalje imate pravo na prijenos svih podataka koje ste nam Vi predali, u uobičajenom obliku datoteke (pravo na prijenos podataka).

Ukoliko protiv pojedinih postupaka imate pravo na prigovor protiv obrade, mi u okviru objašnjenja pojedinih postupaka na to upućujemo.

Za izvršenje Vaših prava dostatno je poslati mail na DataProtectionOffice@beeline-group.com

Nadalje imate pravo na žalbu kod neke službe za nadzor zaštite podataka.

Dobrovoljnost davanja podataka

Davanje Vaših osobnih podataka na ovoj web-stranici načelno nije niti zakonski niti ugovorno propisano. Vi niste obvezni da na ovoj web-stranici dajete osobne podatke, osim ako u pojedinačnom slučaju u ovom objašnjenu o zaštiti podataka na to upućujemo. Ipak osiguravanje funkcije ove web-stranice zahtjeva obradu Vaših osobnih podataka.

Pregled procesa

Na ovoj web-stranici osobni se podaci u okviru sljedećih procesa obrađuju:

1.           Uspostavljanje kontakta

2.           Portal kandidata

3.           Portal za medije

4.           Server-Logfiles

5.           Google Analytics uključujući naputke za kolačiće

 

1.         Uspostavljanje kontakta

Prilikom uspostave kontakta s nama (npr. preko e-mail-a ili nakon upotrebe kontakt obrasca) podaci koje ste naveli obrađuju se radi obrade upita kao i za slučaj da nastanu naknadna pitanja. Ukoliko se upit odnosi na područje djelatnosti sestrinske tvrtke društva beeline GmbH (npr. ako se odnosi na određenu zemlju izvan Njemačke ili na određeni model poslovanja („Retail“ ili „Consessions“), može se dogoditi, da se upit proslijedi i odnosnom sestrinskom društvu u svrhu davanja odgovara.

Pravna osnova

Podaci u okviru uspostavljanja kontakta se obrađuju po osnovi članka 6 st. 1 kao i lit. F DSGVO. Ovo činjenično stanje, koje je predmet odobrenja, dozvoljava obradu osobnih podataka u okviru „opravdanog interesa“ odgovorne osobe, ukoliko Vaša osnovna prava, temeljne slobode ili interesi ne prevladaju. Naš opravdani interes postoji u obradi uspostave kontakta. Vi imate pravo priložiti prigovor protiv ove obrade podataka u svako doba, ako postoje razlozi u Vašoj posebnoj situaciji i razlozi, koji su protivni obradi podataka. Pri tome je dostatan e-mail povjereniku za zaštitu podataka.

Vremenski period pohrane podataka

Osobni podaci prikupljeni u okviru uspostave kontakta brišu se kada namjera vezano za uspostavu kontakta u potpunosti bude razjašnjena te ako se ne može očekivati da će konkretno uspostavljanje kontakta ubuduće još jednom biti relevantno.

 

2.         Portal za kandidate

Naša online-ponuda obuhvaća tržište radnih mjesta i mogućnosti da se online kandidirate za slobodna mjesta ili da se i inicijativno kod nas prijavite.

Za izradu profila kandidata potrebno je da u najmanju ruku navedete svoje ime i prezime, Vašu e-mail adresu i državu Vašeg mjesta stanovanja. U prijavi je potrebno  da dodatno navedete Vaš broj telefona te kako ste doznali za tu poziciju, te da priložite svoj životopis. Kasnije možete svojevoljno dati daljnje podatke vezano za profesiju kako bi nadopunili svoj profil kandidata.

Imate tri mogućnosti kako bi Vaš profil bio vidljiv. To možete u svako doba promijeniti. Automatski ćete biti obaviješteni preko e-mail-a o novim otvorenim mjestima ako ste preko “spremljeno traženo/obavijesti” izradili obavijest o radnim mjestima.

Ovisno o tome koji modus kandidiranja ste odabrali, različite kolege od strane beeline imaju pristup Vašim podacima:

a)         Praćenje svih otvorenih radnih mjesta u cijelom svijetu:

Vaši podaci se unutar beeline u cijelom svijetu dijele radi popunjavanja slobodnih radnih mjesta. Svi beeline zaposlenici koji su načelno upoznati sa zadatkom popunjavanja radnih mjesta ili žele popuniti neko mjesto, imaju pristup Vašim podacima.

b)        Praćenje svih otvorenih radnih mjesta u okviru zemlje mog mjesta stanovanja:

Vaši podaci se za popunjavanje slobodnih radnih mjesta od strane beeline dijele unutar zemlje Vašeg mjesta stanovanja. Svi beeline zaposlenici u odnosnoj zemlji, koji su načelno upoznati sa zadatkom popunjavanja mjesta ili žele popuniti neko mjesto, imaju pristup Vašim podacima.

c)         Praćenje radnih mjesta za koje sam se izričito kandidirao:

Vaši podaci se isključivo koriste za popunjavanje mjesta za koje ste se kandidirali. U tom slučaju samo beeline zaposlenici, koji sudjeluju u postupku odabira, imaju pristup Vašim podacima.

Pravna osnova

Obrada Vaših osobnih podataka u okviru postupka kandidiranja se temelji na članku 6 (1) lit. DSGVO. Ova pravna osnova omogućuje obradu osobnih podataka ako je odnosna osoba dala svoju suglasnost za obradu njenih osobnih podataka za jedan ili više određenih namjera.

U okviru postupka kandidiranja biti ćete zamoljeni da označite odnosnu izjavu suglasnosti.

Pritiskom na polje „Suglasan sam“ dajete izjavu, da:

ste suglasni s obradom Vaših osobnih podataka sukladno objašnjenju ove zaštite podataka i pohranu Vaših podataka sukladno opisanim rokovima.

Ukoliko u Vašoj prijavi navodite posebnu vrstu osobnih podataka (npr. i posredstvom podataka u privitcima koje ste priložili) ovim putem dajete izričitu suglasnost da se ti podaci na jednak način obrađuju kao što je opisano u točkama „osobni podaci u okviru postupka kandidiranja“ i „vremenski period pohrane podataka vezano za postupak kandidiranja“

Bez Vaše suglasnosti se ne izrađuje profil kandidata te se ne prikupljaju nikakvi podaci.

Predanu izjavu suglasnosti možete u svako doba s učinkom za budućnost opozvati. Međutim daljnja obrada Vaše prijave u tom slučaju nije više moguća.

Vremenski period pohrane podataka

Iako Vam ne možemo dati pozitivan odgovor na Vašu prijavu, brisat ćemo Vaše podatke (ako ne poduzmete prijavu ili ažuriranje u Vašem profilu kandidata) 6 mjeseci nakon zadnjeg ažuriranja odnosno slanja prijave.

3.      Portal-medije

Naša online-ponuda obuhvaća portal za medije koji omogućuje da si skinete fotografije proizvoda bez pozadine te da si pribavite informacije o artiklima (broj artikla, cijena). Kako biste dobili pristup portalu osobe, koje se interesiraju, mogu se registrirati (redakcije, blogeri, poslovni partneri, franšize itd.). Pri tome je potrebno dati sljedeće podatke: ime, prezime, tvrtka, lozinka, korisničko ime, e-mail adresa, kontakt-kategorija (polje odabira).
Nakon provjere podataka korisnici budu odobreni (manualno od strane Corp. Communication) za portal za medije ili akreditacija bude odbijena.

Pravna osnova

Gore navedeni podaci se obrađuju sukladno članku 6 stavak 1 lit. B DSGVO. Ovo činjenično stanje, koje je predmet odobrenja, dozvoljava obradu osobnih podataka u svrhu namjere ispunjenja nekog ugovora (posredstvom odobrenja za portal zamedije konkludentno nastaje obvezno odnos vezano za korištenje portala).

Vremenski period pohrane podataka

Vaši se podaci brišu čim budete izbrisali Vaš račun za portal zamedije. Kako biste izbrisali Vaš račun za portal za medije, molimo Vas da pritisnete gumb „brisati profil“.

 

4.         Server-log datoteke

Prilikom svakog ulaza na web-stranicu automatski obrađujemo niz tehničkih podataka pri čemu se radi o osobnim podacima.

To su:

•             IP-adresa korisnika

•             Ime posjećivane web-stranice odnosno datoteke

•             Datum i vrijeme ulaza

•             Prijenos količine podataka

•             Prijava o uspješnom skidanju

•             Tip web preglednika i verzija

•             Pogonski sustav korisnika

•             Korišteni krajnji uređaj korisnika, uključujući MAC-adresa

•             Referentna -URL (prethodno posjećena stranica)

 

Ovi podaci se ne spajaju s drugim osobnim podacima koje aktivno navodite u okvir web-stranice. Server-log datoteke obrađujemo u namjeri da web-stranicu možemo administrirati te da neovlaštene pristupe možemo prepoznati i spriječiti.

Pravna osnova

Osobni podaci u log datoteki se obrađuju na temelju članka 6 st. 1 lit. F DSGVO. Ovo činjenično stanje, koje je predmet odobrenja, dopušta obradu osobnih podataka u okviru “ovlaštenog interesa” odgovorne osobe ukoliko Vaša osnovna prava, temeljne slobode ili interesi ne prevladaju. Naš opravdani interes postoji u jednostavnijoj administraciji i mogućnosti da prepoznajemo hakiranje te da isto pratimo. Vi imate pravo uložiti prigovor protiv ove obrade podataka u svako doba, ako postoje razlozi koji postoje u Vašoj posebnoj situaciji te koji su protivni obradi podataka. Pri tome je dostatan e-mail povjereniku za zaštitu podataka.

Što su IP-adrese?

IP-adrese se dodjeljuju svakom uređaju (npr. pametni telefon, tablet, računalo) koje je povezano s internetom. Koja je to IP-adresa, to ovisi o tome preko kojeg pristupa Interneta je Vaš krajnji uređaj priključen na internet. Pri tome se može raditi o IP-adresi koju Vam je dodijelio Vaš davatelj usluge za internet, ako ste kod kuće spojeni s internetom preko Vašeg W-LAN-a. Međutim se može raditi o IP-adresi koju Vam je dodijelio Vaš pružatelj usluge za mobitel ili je IP-adresa ponuđača nekog javnog ili privatnog W-LAN-a ili drugog internetskog pristupa. U sadašnjem najčešćem obliku (IPv4) IP-adresa se sastoji od četiri brojčanih segmenata. Najčešće kao privatni korisnik nećete koristiti uvijek jednaku IP-adresu, jer je istu Vaš pružatelj usluga dodijelio samo privremeno (takozvana „dinamična IP-adresa). Kod trajno dodijeljene IP-adrese (takozvana“statična IP-adresa“) je nedvojbena dodjela korisničkih podataka  načelno jednostavnija. Osim za praćenje nedopuštenog pristupa našoj internetskoj ponudi, mi te podatke načelno ne koristimo u smislu osobnih podataka, nego ih procijenimo na anonimnoj osnovi, koje se  naše web-stranice favoriziraju, kolika je dnevna posjećenost i slično.

Naša web-stranica već podržava nove IPv6-adrese. Ako već imate novu IPv6-adresu, trebali biste znati još sljedeće: IPv6-adresa se sastoji od osam blokova po četiri. Prva četiri segmenata kao kod ukupne IPv4-adrese, se kao i obično dodjeljuju kod privatnih korisnika dinamično. Zadnja četiri segmenta neke IPv6-adrese (takozvano “interface-idenitfier”) se međutim određuju od krajnjeg uređaja,  koje se koristiti za pregledavanje web-stranice. Ukoliko navedeno u tvom sustavu nije drugačije uređeno, koristi se takozvana MAC-adresa. Kod MAC-adrese se radi o nekoj vrsti serijskog broja koji se za svaki IP-sposoban uređaj u cijelom svijetu dodijeluje jednokratno. Stoga ne pohranjujemo zadnja četiri segmenta Vaše IPv6-adrese. Načelno Vam preporučujemo da na Vašem krajnjem uređaju aktivirate takozvano “Privacy Extensions” kako biste zadnja četiri segmenta Vaše IPv6-adrese bolje mogli držati anonimnim. Većina uobičajenih sustava raspolaže s “Privacy Extensions”-funkcijama, koje u nekim slučajevima nisu prethodno uključene.

Vremenski period pohrane podataka

Server log-datoteke se sa gore navedenim podacima automatski brišu nakon 30 dana. Zadržavamo pravo da duže pohranjujemo Server log-datoteke ako postoje činjenice koje preporučuju pretpostavljanje nedozvoljenog pristupa (kao npr. pokušaj hakiranja ili takozvano DDOS-atakiranje).

5.         Google Analytics

Ova web-stranica koristi Google Analytics, službu za analizu reklama od strane Google Inc. (Google“). Google Analytics koristi više „kolačića“ kako bi identificirali Vaš web preglednik.

Općenite upute vezano za kolačiće

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju prilikom posjete naše web-stranice na Vašem krajnjem uređaju preko odnosnog korištenog web preglednika. Pojedinačne usluge neke web-stranice na taj način možete „prepoznati“ te si „zapamtiti“, koje instalacije ste poduzeli. S jedne strane navedeno služi u svrhu uslužnosti web-stranice te tako korisnicima (npr. pohrana podataka za logiranje). S druge strane kolačići služe da obuhvate statističke podatke korištenja web-stranice te da tako dobivene podatke koristi za analizu i marketing.

Informacije o Vašem korištenju ove web-stranice, dobivene posredstvom kolačića, u pravilu se prenose na neki server Google-a u SAD-u te se tamo pohranjuju. Međutim, aktivirali smo IP-funkciju anonimnosti na toj web-stranici, tako da se Vaša IP-adresa od Google-a unutar država članica Europske Unije ili u drugim ugovornim državama Sporazuma o europskom gospodarskom području prethodno skraćuje. Samo u iznimnim slučajevima se potpuna IP-adresa prenosi nekom serveru Google-a u SAD-u te se tamo skraćuje. Po nalogu operatera ove web-stranice, Google će ove informacije koristiti kako bi Vaše korištenje web-stranice ocijenio i kako bi sastavio izvještaje o aktivnostima na web-stranici te kako bi pružio daljnje usluge povezane s korištenjem web-stranice i korištenjem interneta prema operateru web-stranice. IP-adresa koja je prenesena s Vašeg web-preglednika u okviru Google- Analytics se ne povezuje s drugim podacima od Google.

Pravna osnova

Obradu osobnih podataka od strane Google Analytics temeljimo na članku 6 st. 1 lig. F DSGVO. Ovo činjenično staje, koje je predmet odobrenja, dopušta obradu osobnih podataka u okviru “ovlaštenog interesa” odgovorne osobe ukoliko Vaša osnovna prava, temeljne slobode ili interesi ne prevladaju. Naš opravdani interes postoji u analizi korištenja naše web-stranice. Možete spriječiti prijenos podataka prema Google-u stvorenim preko kolačića te podatke dobivene korištenjem web-stranice (uključujući Vašu IP-adresu) kao i obradu tih podataka od strane Google, na način da skinete Pluginn-preglednik pod sljedećim linkom te ga instalirate: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vremenski period pohrane podataka

Osobna povezanost se neposredno proizvodi djelomičnim brisanjem IP-adresa, tako da se pohranjuju samo statistički podaci.