Introducere

Această declaraţie privind protecţia datelor vă informează cu privire la modul, sfera şi scopul de colectare şi utilizare a datelor cu caracter personal pe site-ul web www.beeline-group.com (denumit în continuare „site web“) de către beeline GmbH (denumită în continuare „noi“ sau „nouă“ sau „beeline“). Noi suntem responsabili de prelucrarea datelor cu caracter personal pe acest site web, exceptând situaţia în care această declaraţie privind protecţia datelor conţine informaţii diferite.

Datele cu caracter personal sunt informaţii cu ajutorul cărora o persoană poate fi identificată, aşadar informaţii ce pot duce înapoi la o persoană. Acestea includ în mod tipic numele, adresa de e-mail sau numărul de telefon. În plus, însă, pot fi considerate date cu caracter personal şi datele pur tehnice, ce pot fi atribuite unei persoane.

 

Date de contact ale operatorului

beeline GmbH

Grünstraße 1

51063 Köln

 

Date de contact ale responsabilului cu protecţia datelor

Responsabilul nostru cu protecţia datelor poate fi contactat la următoarele date de contact

Adresă de e-mail: DataProtectionOffice@beeline-group.com

 

Drepturile dumneavoastră

Aveţi dreptul de a obţine gratuit informaţii despre datele cu caracter personal, stocate cu privire la dumneavoastră (începând cu a doua informaţie în decurs de 12 luni putem percepe o taxă). Suplimentar, aveţi dreptul la rectificarea datelor incorecte, dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor prelucrate în manieră prea cuprinzătoare şi dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal prelucrate ilegal, respectiv stocate pentru o perioadă prea mare (în măsura în care acest lucru nu este contrazis de nicio obligaţie legală de păstrare şi de niciun alt motiv în conformitate cu art. 17 par. 3 din RGPD). În plus, aveţi dreptul la transmiterea tuturor datelor pe care ni le-aţi transmis, într-un fişier având un format uzual (dreptul la portabilitatea datelor).

În măsura în care împotriva unor proceduri individuale aveţi de asemenea dreptul de a vă opune prelucrării, vă vom informa în acest sens în cadrul descrierii procedurilor individuale.

Pentru a vă exercita drepturile este suficient să trimiteţi un e-mail la DataProtectionOffice@beeline-group.com

În plus, aveţi de asemenea dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere în materie de protecţie a datelor.

 

Caracterul voluntar al furnizării de date

În general, furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe acest site web nu este stipulată prin lege, şi nici prin contracte. Nu aveţi obligaţia de a furniza date cu caracter personal pe acest site web, exceptând situaţia individuală în care noi vă informăm în acest sens în această declaraţie privind protecţia datelor. Furnizarea funcţiilor acestui site web necesită totodată prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

Privire generală asupra procedurilor

Pe acest site web se prelucrează date cu caracter personal în cadrul procedurilor următoare:

1.           Stabilirea contactului

2.           Portalul pentru candidaţi

3.           Portalul pentru presă

4.           Fişiere de tip Server Logfiles

5.           Google Analytics, inclusiv informări privind cookie-uri

 

1.         Stabilirea contactului

La stabilirea contactului cu noi (de exemplu prin e-mail sau în urma utilizării formularului de contact), datele furnizate de dumneavoastră sunt prelucrate în vederea procesării solicitării, precum şi în cazul în care apar întrebări ulterioare. Dacă solicitarea se referă la domeniul de activitate al unei societăţi fiică a beeline GmbH (de ex. atunci când este vizată o anumită ţară din afara Germaniei sau un anumit model de afaceri („Retail“ sau „Concessions“), se poate întâmpla ca solicitarea să fie de asemenea transmisă societăţii fiică corespunzătoare, pentru a primi răspuns.

Temei legal

Informaţiile furnizate în cadrul procedurii de stabilire a contactului sunt prelucrate în temeiul art. 6 par. 1, precum şi lit. f din RGPD. Această autorizare permite prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul „interesului legitim“ al operatorului, dacă nu prevalează drepturile dumneavoastră fundamentale, libertăţile dumneavoastră fundamentale sau interesele dumneavoastră. Interesul nostru legitim constă în procesarea solicitării de stabilire a contactului. Vă puteţi opune în orice moment acestei prelucrări de date, dacă există motive în favoarea situaţiei dumneavoastră speciale şi care argumentează împotriva prelucrării de date. În acest sens este suficient un e-mail către responsabilul cu protecţia datelor.

Durata de stocare a datelor

Datele cu caracter personal stocate în cadrul procedurii de stabilire a contactului se şterg, dacă doleanţa asociată stabilirii contactului este clarificată integral şi nici nu se estimează că stabilirea concretă a contactului va mai fi relevantă în viitor.

 

2.         Portalul pentru candidaţi

Oferta noastră online cuprinde o piaţă de locuri de muncă şi posibilitatea de a candida online pentru posturi libere sau din propria iniţiativă.

Pentru crearea unui profil de candidat este necesar să furnizaţi cel puţin prenumele şi numele de familie, adresa de e-mail şi ţara unde aveţi domiciliul. În cadrul candidaturii este necesar să specificaţi, suplimentar, numărul de telefon şi modul în care aţi aflat de postul pentru care candidaţi, şi să vă adăugaţi CV-ul. Ulterior, opţional, puteţi furniza şi alte informaţii relevante profesional, pentru a vă întregi profilul de candidat.

Aveţi trei posibilităţi de a vă evidenţia profilul. Puteţi schimb acest lucru în orice moment. Veţi fi informat automat prin e-mail cu privire la posturi libere noi, dacă aţi creat o notificare privind posturile utilizând funcţia „Căutare/Notificări salvată(-e)“.

În funcţie de modul de candidatură selectat, la datele dumneavoastră au acces angajaţi diferiţi din cadrul beeline:

a)         Interes pentru toate posturile libere, la nivel global:

Datele dumneavoastră sunt transmise în cadrul beeline la nivel global, pentru ocuparea posturilor libere. Primesc acces la datele dumneavoastră toţi angajaţii beeline, care au în general atribuţii legate de ocuparea posturilor sau care doresc să ocupe un post.

b)        Interes pentru toate posturile libere din ţara unde am domiciliul:

Datele dumneavoastră sunt transmise la nivel ţării în care aveţi domiciliul, pentru ocuparea posturilor libere existente în cadrul beeline. Primesc acces la datele dumneavoastră toţi angajaţii beeline din ţara respectivă, care au în general atribuţii legate de ocuparea posturilor sau care doresc să ocupe un post.

c)         Interes faţă de posturi pentru care am candidat în mod expres:

Datele dumneavoastră sunt utilizate exclusiv pentru ocuparea posturilor pentru care aţi candidat. În acest caz, au acces la datele dumneavoastră doar angajaţii beeline implicaţi în procesul de selecţie pentru aceste posturi.

Temei legal

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul procesului de candidatură se bazează pe art. 6 (1) din RGPD. Acest temei legal facilitează prelucrarea de date cu caracter personal, dacă persoana vizată şi-a furnizat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri stabilite.

În cadrul procesului de candidatură veţi fi rugat să bifaţi declaraţia de consimţământ corespunzătoare.

Prin executarea unui clic în câmpul „Sunt de acord“ declaraţi că:

sunteţi de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal conform descrierilor acestei declaraţii privind protecţia datelor şi cu păstrarea datelor dumneavoastră conform termenelor descrise.

Dacă în cadrul candidaturii comunicaţi tipuri speciale de date cu caracter personal (de ex. inclusiv prin date în anexele transmise de dumneavoastră), prin prezenta sunteţi de acord în mod expres cu faptul că aceste date sunt tratate întocmai cum este descris la punctele „Date cu caracter personal în cadrul procesului de candidatură“ şi „Durata de stocare a datelor în privinţa procesului de candidatură“.

Fără consimţământul dumneavoastră nu va fi creat niciun profil de candidat şi nu vor fi colectate date.

Declaraţia de consimţământ transmisă poate fi revocată în orice moment, cu efect pentru viitor. În acest caz însă, procesarea ulterioară a candidaturii dumneavoastră nu mai este posibilă.

Durata de stocare a datelor

Chiar dacă nu vă putem furniza un răspuns pozitiv la candidatura dumneavoastră, vă vom şterge datele (dacă nu efectuaţi nicio înregistrare sau actualizare în profilul de candidat) după 6 luni de la efectuarea ultimei actualizări, respectiv expedieri a candidaturii.

3.       Portalul pentru presă

Oferta noastră online cuprinde un portal pentru presă, ce oferă posibilitatea de a accesa fotografii fără fundal ale produselor şi informaţii privind articolele (număr de articol, preţ).  Pentru a obţine acces la portal, persoanele interesate (redacţii, bloggeri, parteneri de afaceri, francize etc.) se pot înregistra. În acest sens trebuie furnizate următoarele date: prenume, nume de familie, companie, parolă, nume de utilizator, adresă de e-mail, categorie de contact (câmp de selecţie).
După verificarea datelor, utilizatorii vor fi autorizaţi (manual, de către Corp. Communication) la portalul pentru presă sau li se va respinge acreditarea.

Temei legal

Datele menţionate mai sus sunt prelucrate în temeiul art. 6 par. 1 lit. b din RGPD. Această autorizare permite prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul îndeplinirii unui contract (prin autorizarea la portalul pentru presă se concretizează în mod concludent un raport de obligaţii privind utilizarea portalului.  

Durata de stocare a datelor

Datele dumneavoastră vor fi şterse imediat ce vă ştergeţi contul de presă. Pentru a vă şterge contul de presă, vă rugăm să executaţi clic pe butonul „Ştergere profil“.

 

4.         Fişiere de tip Server Logfiles

La fiecare accesare a site-ul web colectăm automat o serie de date tehnice, ce presupun date cu caracter personal.

Acestea sunt:

•             Adresa IP a utilizatorului

•             Numele site-ul web, respectiv al fişierului accesat

•             Data şi ora accesării

•             Volumul de date transmis

•             Mesajul privind accesarea cu succes

•             Tipul şi versiunea browser-ului

•             Sistemul de operare al utilizatorului

•             Terminalul folosit de către utilizator, inclusiv adresa MAC

•             URL-ul referrer-ului (pagina vizitată anterior)

 

Aceste date nu sunt combinate cu alte date cu caracter personal, pe care le furnizaţi în mod activ în cadrul site-ul web. Colectăm fişiere de tip Server Logfiles cu scopul de a administra site-ul web şi pentru a putea identifica şi respinge accesările neautorizate.

Temei legal

Datele cu caracter personal din fişierele de tip Logfiles sunt prelucrate în temeiul art. 6 par. 1 lit. f din RGPD. Această autorizare permite prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul „interesului legitim“ al operatorului, dacă nu prevalează drepturile dumneavoastră fundamentale, libertăţile dumneavoastră fundamentale sau interesele dumneavoastră. Interesul nostru legitim constă în administrarea mai uşoară şi posibilitatea de a identifica şi urmări activităţi de hacking. Vă puteţi opune în orice moment acestei prelucrări de date, dacă există motive în favoarea situaţiei dumneavoastră speciale şi care argumentează împotriva prelucrării de date. În acest sens este suficient un e-mail către responsabilul cu protecţia datelor.

Ce sunt adresele IP?

Adresele IP se atribuie fiecărui dispozitiv (de ex. smartphone, tabletă, PC) conectat la internet. Care este această adresă IP depinde de tipul conexiunii la internet a terminalului conectat la internet. Poate fi adresa IP pe care v-a alocat-o providerul de internet, cum ar fi atunci când sunteţi conectat la internet de acasă, prin reţeaua WiFi. Dar poate fi şi o adresă IP pe care v-a alocat-o providerul de telefonie mobilă sau adresa IP a unui provider de servicii WiFi publice sau private sau de alte tipuri de acces la internet. În forma sa cea mai uzuală în momentul de faţă (IPv4), adresa IP este formată din patru blocuri de cifre. De cele mai multe ori, dumneavoastră, în calitate de utilizator privat, nu veţi folosi o adresă IP constantă, deoarece aceasta vă este atribuită de către provider în regim temporar (aşa-numită „adresă IP dinamică“). În cazul adresei IP alocate permanent (aşa-numită „adresă IP statică“), alocarea univocă a datelor utilizatorului este posibilă, în principiu, mai uşor. În afară de scopul de urmărire a accesărilor nepermise la oferta noastră disponibilă pe internet, utilizăm aceste date strict fără caracter personal, evaluându-le exclusiv în formă anonimizată, ce ne permite să vedem câte accesări au loc zilnic la site-ul nostru web şi alte informaţii similare.

Site-ul nostru web suportă deja noile adrese IPv6. Dacă aveţi deja o adresă IPv6, trebuie să ştiţi, în plus, următoarele: adresa IPv6 este formată din opt blocuri a câte patru cifre. Întocmai ca în cazul adresei IPv4, primele patru blocuri sunt alocate dinamic pentru utilizatori privaţi. Ultimele patru blocuri ale adresei IPv6 (aşa-numite „Interface Identifier“) sunt stabilite însă de către terminalul utilizat pentru a naviga pe site-ul web. Dacă nu este setat altfel în sistemul tău de operare, în acest sens se foloseşte aşa-numita adresă MAC. Adresa MAC este un tip de număr de serie ce se alocă în mod unic fiecărui dispozitiv capabil IP, la nivel global. Din acest motiv, nu stocăm ultimele patru blocuri ale adresei dumneavoastră IPv6. În general vă recomandăm să activaţi la terminalul dumneavoastră aşa-numitele „Privacy Extensions“, pentru a anonimiza mai bine ultimele patru blocuri ale adresei IPv6. Majoritatea sistemelor de operare dispun de o funcţie „Privacy Extensions“, ce nu este însă presetată la instalare.

Durata de stocare a datelor

Fişierele de tip Server Logfiles cu datele menţionate mai sus se şterg automat după 30 de zile. Ne rezervăm dreptul de a stoca fişierele de tip Server Logfiles pentru mai mult timp, dacă există informaţii ce indică accesul neautorizat (ca de exemplu încercări de hacking sau aşa-numite atacuri DDOS).

 

5.         Google Analytics

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web de la firma Google Inc. (“Google”). Google Analytics setează mai multe „cookie-uri“, pentru a vă identifica browser-ul.

Indicaţii generale privind cookie-urile

Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce sunt stocate de browser-ul utilizat la accesarea site-ului nostru web de pe terminalul dumneavoastră. În acest mod, serviciile individuale ale unui site web pot „identifica“ şi „nota“ ce setări aţi efectuat. Acest lucru permite pe de o parte configurarea prietenoasă pentru site-ul web şi pentru utilizatori (de ex. stocarea datelor de login). Pe de altă parte, cookie-urile au rolul de a înscrie date statistice privind utilizarea site-ului web şi de a folosi datele obţinute în scopuri de analiză şi publicitate.

Informaţiile generate prin cookie-uri privind utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web se transmit, de regulă, către un server al Google din USA şi se stochează acolo. Noi am activat însă funcţia de anonimizare a IP-ului pe acest site web, astfel că adresa IP este scurtată în prealabil de Google în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European. Adresa IP completă va fi transmisă către un server al Google din USA şi scurtată acolo numai în situaţii excepţionale. La cererea operatorului acestui site web, Google va folosi aceste informaţii pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web, pentru a întocmi rapoarte privind activitatea pe site şi pentru a presta servicii asociate cu utilizarea site-ului web şi a internetului faţă de operatorul site-ului web. Adresa IP transmisă de browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu se combină cu alte date de la Google.

Temei legal

Prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal de către Google Analytics se bazează pe art. 6 par. 1 lit. f din RGPD. Această autorizare permite prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul „interesului legitim“ al operatorului, dacă nu prevalează drepturile dumneavoastră fundamentale, libertăţile dumneavoastră fundamentale sau interesele dumneavoastră. Interesul nostru legitim constă în analiza utilizării site-ului nostru web. Puteţi preveni transmiterea datelor generate de cookie-uri şi legate de utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) către Google, precum şi prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea şi instalarea plugin-ului de browser disponibil cu link-ul de mai jos: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Durata de stocare a datelor

Legătura la persoană se stabileşte direct prin ştergerea parţială a adreselor IP, astfel că se stochează numai date statistice.