Uvod

Ta izjava o varstvu podatkov vas bo seznanila z načinom, obsegom in namenom pridobivanja in uporabe osebnih podatkov na spletni strani www.beeline-group.com (v nadaljevanju "spletna stran") s strani podjetja beeline GmbH (v nadaljevanju "mi" ali "nas" ali "beeline"). Za obdelavo osebnih podatkov na tej spletni strani odgovarjamo mi, razen če ta izjava o varstvu podatkov vsebuje drugačne navedbe.

Osebni podatki so informacije, s pomočjo katerih je mogoče določiti posamezno osebo, torej podatki, ki jih je mogoče spremljati nazaj do določene osebe. Mednje običajno sodijo ime, e-poštni naslov ali telefonska številka. Poleg tega pa med osebne podatke sodijo tudi povsem tehnični podatki, ki jih je mogoče dodeliti posamezni osebi.

 

Podatki za stik odgovorne osebe

beeline GmbH

Grünstraße 1

51063 Köln

 

Podatki za stik pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov vam je na voljo na naslednjih podatkih za stik:

E-poštni naslov: DataProtectionOffice@beeline-group.com

 

Vaše pravice

Pravico imate do brezplačnih informacij o vaših shranjenih osebnih podatkih (po drugi poizvedbi v 12 mesecih lahko zahtevamo plačilo). Prav tako imate pravico do popravka napačnih podatkov, pravico do omejitve obdelave preveč obsežno obdelanih podatkov ter pravico do izbrisa nezakonito obdelanih oz. predolgo shranjenih osebnih podatkov (v kolikor to ni v nasprotju z zakonsko dolžnostjo shranjevanja in drugim razlogom v skladu s čl. 17, odst. 3 GDPR). Poleg tega imate pravico do prenosa vseh svojih podatkov, ki ste nam jih posredovali, v običajni obliki zapisa datoteke (pravica do prenosljivosti podatkov).

V kolikor imate do posameznih postopkov tudi pravico do preklica obdelave, vas bomo v primeru teh posameznih postopkov na to tudi opozorili.

Za uveljavljanje svojih pravic zadošča, če nam pošljete e-pošto na DataProtectionOffice@beeline-group.com

Poleg tega imate tudi pravico do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov.

 

Prostovoljna navedba podatkov

Vnos vaših osebnih podatkov na tej spletni strani načeloma ni predpisan niti zakonsko niti pogodbeno. Nikakor niste obvezani, vnesti svoje osebne podatke na tej spletni strani, razen če vas v tej izjavi o varstvu podatkov na to v posameznem primeru posebej opomnimo. Kljub temu pa so za zagotovitev funkcij te spletne strani potrebni vaši osebni podatki.

 

Pregled postopkov

Na tej spletni strani se osebni podatki obdelujejo v okviru naslednjih postopkov:

1.           vzpostavitev stika

2.           portal za kandidate

3.           portal za tisk

4.           dnevniške datoteke strežnika

5.           Google Analytics vključno z obvestili o piškotkih

 

1.         Vzpostavitev stika

Pri vzpostavitvi stika z nami (npr. po e-pošti ali po uporabi obrazca za stik) bomo vaše podatke obdelali v sklopu obdelave vašega povpraševanja in v primeru, če se bodo pojavila nadaljnja vprašanja. V kolikor povpraševanje zadeva področje dejavnosti ene od hčerinskih podjetij družbe beeline GmbH  (npr. če gre za določeno državo izven Nemčije ali določen poslovni model ("prodaja" ali "koncesije")), se lahko povpraševanje posreduje tudi zadevnemu hčerinskemu podjetju, da lahko to odgovori na povpraševanje.

Pravna podlaga

Podatki v okviru vzpostavitve stika se obdelujejo na osnovi čl. 6, odst. 1 ter lit. f GDPR. To dovoljenje omogoča obdelavo osebnih podatkov v okviru "upravičenih interesov" odgovorne osebe, v kolikor ne prevladajo njene temeljne pravice, svoboščine ali interesi. Naš upravičen interese je obdelava vzpostavitve stika. Tej obdelavi podatkov lahko kadarkoli nasprotujete, če obstajajo v vaši posebni situaciji razlogi, ki govorijo proti obdelavi podatkov. Pri tem zadošča, če pošljete e-pošto odgovorni osebi za varstvo podatkov.

Trajanje shranjevanja podatkov

Osebni podatki, shranjeni v okviru vzpostavitve stika, bodo izbrisana, ko se bo zadeva, zaradi katere je bil vzpostavljen stik, povsem rešila in tudi ne bo za pričakovati, da bi ta konkretna vzpostavitev stika v prihodnosti še kdaj bila relevantna.

 

2.         Portal za kandidate

Naša spletna ponudba zajema trg za delovno silo ter možnost, se preko spleta ali tudi na lastno pobudo prijaviti na prosta delovna mesta.

Za izdelavo profila kandidata je treba navesti najmanj svoje ime in priimek, e-poštni naslov ter državo vašega prebivališča. Znotraj prošnje za zaposlitev je treba dodatno navesti še svojo telefonsko številko in kako ste izvedeli za prosto delovno mesto ter priložiti svoj življenjepis. Pozneje lahko nato prostovoljno navedete še ostale podatke v povezavi s poklicem, da izpopolnite svoj profil.

Profil lahko naredite viden na tri načine. To lahko kadarkoli seveda tudi spremenite. Če ste preko možnosti "Shranjena iskanja/obvestila" označili, da želite prejemati obvestila o delovnih mestih, boste samodejno po e-pošti obveščeni o novih, odprtih delovnih mestih.

Glede na to, kateri način prijave na delovno mesto izberete, bodo dostop do vaših podatkov imeli različni zaposleni pri družbi beeline:

a)         vključitev odprtih delovnih mest po vsem svetu:

vaši podatki bodo znotraj ponudbe beeline posredovani po vsem svetu za razpisana prosta delovna mesta. Dostop do vaših podatkov tako prejmejo vsi zaposleni pri družbi beeline, zadolženi za zasedanje delovnih mest ali ki želijo zasesti delovno mesto.

b)       vključitev vseh odprtih delovnih mest znotraj države mojega prebivališča:

vaši podatki bodo za zasedbo delovnih mest posredovani družbi beeline znotraj države vašega prebivališča. Dostop do vaših podatkov tako prejmejo vsi zaposleni pri družbi beeline v vsakokratni državi, zadolženi za zasedanje delovnih mest ali ki želijo zasesti delovno mesto.

c)         vključitev vseh odprtih delovnih mest, za katera sem se izrecno prijavil:

vaši podatki se bodo uporabili izključno za zasedbo delovnih mest, za katera ste se prijavili. V tem primeru bodo dostop do vaših podatkov imeli izključno tisti zaposleni družbe beeline, ki sodelujejo pri izbirnem procesu za ta delovna mesta.

Pravna podlaga

Obdelava vaših osebnih podatkov v sklopu prijave na delovno mesto temelji na čl. 6 (1) lit. GDPR-ja. Ta pravna podlaga omogoča obdelavo osebnih podatkov, če je prizadeta oseba podala svojo privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov za en ali več določenih namenov.

V okviru prijave na delovno mesto boste pozvani, da označite ustrezno privolitveno izjavo.

S klikom na polje "Se strinjam" izjavljate, da:

se strinjate z obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu z opisi v tej izjavi o varstvu podatkov kot tudi s shranjevanjem vaših podatkov v skladu z opisanimi obdobji.

Če v svoji prošnji za zaposlitev navedete posebne vrste osebnih podatkov (npr. tudi s podatki v priloženih prilogah), se izrecno strinjate, da bodo ti podatki prav tako obdelani, kot je opisano v točkah "Osebni podatki v sklopu prijave na delovno mesto" in "Trajanje shranjevanja podatkov v sklopu prijave za delovno mesto".

Brez vaše privolitve se vaš profil ne bo ustvaril in shranjeni ne bodo nobeni podatki.

Oddano privolitveno izjavo lahko kadarkoli prekličete z veljavnostjo za prihodnost. Vendar pa v tem primeru nadaljnja obdelava vaše prošnje za zaposlitev ne bo več mogoča.

Trajanje shranjevanja podatkov

Četudi vam na vašo prošnjo za zaposlitev ne moremo podati privolitve, bomo vaše podatke (če se ne boste prijavili v svoj profil ali ga posodobili) 6 mesecev po zadnji posodobitvi oz. odpošiljanju prošnje za zaposlitev izbrisali.

3.       Portal za tisk

Naša spletna ponudba zajema portal za tisk, ki nudi možnost prenosa slik izdelkov brez ozadja ter priklic informacij o izdelkih (številka artikla, cena).  Za dostop do portala se lahko zainteresirane osebe (redakcije, blogerji, poslovni partnerji, imetniki franšiz ipd.) registrirajo. Pri tem je treba vnesti naslednje podatke: ime, priimek, podjetje, geslo, uporabniško ime, e-poštni naslov, kategorijo stika (poljubno polje).
Po pregledu podatkov bodo uporabniki (ročno s strani korporacijske komunikacije) prejeli dostop do portala za tisk ali pa bo njihova akreditacija zavrnjena.

Pravna podlaga

Zgoraj navedeni podatki se obdelujejo na osnovi čl. 6 ods. 1 lit. b GDPR. To dovoljenje omogoča obdelavo osebnih podatkov za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (z odobritvijo dostopa do portala za tisk pride do impliciranega dolžniškega razmerja o uporabi portala).  

Trajanje shranjevanja podatkov

Vaši podatki bodo izbrisani takoj, ko boste izbrisali svoj račun na portalu za tisk. V ta namen kliknite na gumb "Izbriši profil".

 

4.         Dnevniške datoteke strežnika

Pri vsakem dostopu do spletne strani samodejno shranimo vrsto tehničnih podatkov, pri katerih gre za osebne podatke.

Ti so:

•             IP-naslov uporabnika

•             ime priklicane spletne strani oz. datoteke

•             datum in čas dostopa

•             prenesena količina podatkov

•             sporočilo o uspešnem priklicu

•             vrsta in različica brskalnika

•             operacijski sistem uporabnika

•             uporabljena končna naprava uporabnika vklj. z MAC-naslovom

•             spletni naslov napotne strani (prej obiskane spletne strani)

 

Ti podatki se ne obdelujejo skupaj z ostalimi osebnimi podatki, ki jih aktivno vnašate v okviru spletne strani. Dnevniške datoteke strežnika hranimo zato, da lahko upravljamo spletno stran ter prepoznamo in preprečimo nepooblaščene dostope.

Pravna podlaga

Osebni podatki v dnevniških datotekah se obdelujejo na osnovi čl. 6 ods. 1 lit. f GDPR. To dovoljenje omogoča obdelavo osebnih podatkov v okviru "upravičenih interesov" odgovorne osebe, v kolikor ne prevladajo njene temeljne pravice, svoboščine ali interesi. Naš upravičen interes je v enostavnejšem upravljanju ter možnosti, prepoznati in slediti nedovoljenim vdorom. Tej obdelavi podatkov lahko kadarkoli nasprotujete, če obstajajo v vaši posebni situaciji razlogi, ki govorijo proti obdelavi podatkov. Pri tem zadošča, če pošljete e-pošto odgovorni osebi za varstvo podatkov.

Kaj so IP-naslovi?

IP-naslovi se dodelijo vsaki napravi (npr. pametni telefon, tablica, osebni računalnik), ki je povezana s spletom. Kateri IP-naslov to je, je odvisno od tega, preko katerega spletnega dostopa je vaša končna naprava trenutno povezana s spletom. Pri tem lahko gre za IP-naslov, ki vam ga je dodelil vaš ponudnik spletnih storitev, če ste npr. na spletu doma povezani preko svojega omrežja WLAN. Lahko pa gre za IP-naslov, ki vam ga je dodelil vaš ponudnik mobilnih storitev ali pa za IP-naslov ponudnika javnega ali zasebnega brezžičnega omrežja WLAN ali drugega spletnega dostopa. V svoji, trenutno najpogostejši obliki (IPv4) je IP-naslov sestavljen iz štirih številčnih sklopov. Običajno kot zasebni uporabnik ne boste uporabljali IP-naslova, ki se ne bi spreminjal, saj vam tega vaš ponudnik dodeli samo začasno (t. i. "dinamični IP-naslov"). Pri trajno dodeljenem IP-naslovu (t. i. "statični IP-naslov") je jasna dodelitev uporabniških podatkov načeloma enostavnejša. Razen zaradi spremljanja nedovoljenih dostopov do naše spletne ponudbe teh podatkov načeloma ne uporabljamo kot osebnih, ampak jih na anonimni osnovi zgolj analiziramo, da ugotovimo, katere naših spletnih strani so bolj priljubljene, koliko je dnevnih dostopov ipd.

Naša spletna stran že podpira nove naslove IPv6. Če že imate naslov IPv6, morate vedeti še naslednje: Naslov IPv6 je sestavljen iz osmih sklopov po štiri. Prvi štirje sklopi se običajno pri zasebnih uporabnikih dodelijo dinamično, enako kot pri celotnem naslovu IPv4. Zadnji štirje sklopi naslova IPv6 (t. i. "identifikator vmesnika") pa določi končna naprava, ki jo uporabljate za brskanje po spletni strani. Če v vašem operacijskem sistemu ni nastavljeno drugače, se pri tem uporabi t. i. MAC-naslov. Pri MAC-naslovu gre za neko vrsto serijske številke, ki se vsaki napravi na svetu, sposobni prejeti IP-naslov, dodeli samo enkrat. Zato zadnjih štirih sklopov vašega naslova IPv6 ne shranimo. Na splošno vam priporočamo, da na svoji končni napravi aktivirate t. i. "Varnostne razširitve (Privacy Extensions), da boste svoje zadnje štiri sklope svojega naslova IPv6 lahko bolje anonimizirali. Večina običajnih operacijskih sistemov ima funkcijo "varnostne razširitve", ki pa v nekaterih primerih tovarniško ni prednastavljena.

Trajanje shranjevanja podatkov

Dnevniške datoteke strežnika z zgoraj navedenimi podatki se samodejno izbrišejo po 30 dnevih. Kljub temu si pridržujemo pravico, da dnevniške datoteke strežnika hranimo dlje časa, če obstajajo dejstva, ki nakazujejo na domnevni nedovoljeni dostop (kot je npr. poskus nedovoljenega vdora ali t. i. DDOS-napadi).

 

5.         Google Analytics

Ta spletna stran uporablja Google Analytics, storitev za spletno analizo družbe Google Inc. ("Google"). Google Analytics uporablja več "piškotkov", s katerimi identificira vaš brskalnik.

Splošni napotki o piškotkih

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih ob priklicu naše spletne strani vselej uporabljeni brskalnik shrani na vašo končno napravo. Na ta način lahko "prepoznate" posamezne storitve spletne strani in si "zapomnite", katere nastavitve ste uporabili. Na ta način je spletna stran bolj uporabniku prijazna (npr. shranjevanje prijavnih podatkov). Po drugi strani pa se piškotki uporabljajo za zajemanje statističnih podatkov o uporabi spletne strani, ki jih je nato mogoče analizirati in uporabiti v oglaševalske namene.

Informacije o vaši uporabi te spletne strani, ki jih ustvarijo piškotki, se pošljejo na strežnik družbe Google v ZDA, kjer se shranijo. Na naši spletni strani smo aktivirali funkcijo za anonimizacijo IP-naslova, tako da Google v državah članicah EU ali v drugih državah pogodbenicah sporazuma o evropskem gospodarskega prostoru vaš IP-naslov najprej skrajša. Le v izrednih primerih se v strežnik družbe Google v ZDA prenese celoten IP-naslov in se tam shrani. Po naročilu upravitelja te spletne strani bo Google te informacije uporabil za analizo vaše uporabe spletne strani, za sestavo poročila o dejavnostih spletne strani in za izvajanje nadaljnjih storitev za upravitelja spletne strani, povezanih z uporabo spletne strani in interneta. IP-naslov, ki ga v sklopu Google Analytics pošlje vaš brskalnik, se ne uporablja skupaj z drugimi podatki družbe Google.

Pravna podlaga

Obdelava osebnih podatkov s strani Google Analytics temelji na čl. 6, ods. 1 lit. f GDPR. To dovoljenje omogoča obdelavo osebnih podatkov v okviru "upravičenih interesov" odgovorne osebe, v kolikor ne prevladajo njene temeljne pravice, svoboščine ali interesi. Naš upravičen interes je v analizi uporabe naše spletne strani. Po želji lahko preprečite posredovanje podatkov, ki jih ustvarijo piškotki in se nanašajo na vašo uporabo spletne strani (vklj. z IP-naslovom), na strežnik družbe Google ter obdelavo teh podatkov pri družbi Google, tako da na naslednji povezavi (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) prenesete in namestite razpoložljivi vtičnik brskalnika.

Trajanje shranjevanja podatkov

Sklic na osebo se ustvari takoj po delnem izbrisu IP-naslovov, tako da se shranijo zgolj statistični podatki.