Imprint

beeline GmbH
Grünstraße 1
51063 Köln
Telefon: +49 221 96275 0
Telefaks: +49 221 96275 6611
E-mail: info@beeline-group.com
Internet: www.beeline-group.com


Ovlašćeni direktori: Ulrich Beckmann, Frank Beckmann, Hinrich Tode

Registarski sud: Amtsgericht Köln
Registarski br.: HRB 25831
Poreski identifikacioni broj u skladu sa § 27 a Zakona o porezu na promet: DE120679517

Odgovoran u smislu procesnog prava i § 55 RStV (Federalni sporazum o emitovanju): Gospodin Hinrich Tode

Obaveza objavljivanja prema ODR propisima

Online rešavanje sporova u skladu sa članom 14 stav 1 ODR-VO: Evropska komisija je obezbedila platformu za online rešavanje sporova (OS). Više o tome saznajte ovde:

www.ec.europa.eu/consumers/odr  


Obaveza objavljivanja prema Zakonu o rešavanju potrošačkih sporova (VSBG)

Mi se trudimo da sporazumno rešimo sva eventualna neslaganja iz našeg ugovora.

beeline GmbH unapred izjavljuje da nije spremna za učešće u postupku rešavanja spora pred  potrošačkim arbitražnim odborom u smislu § 36 stav 1 Zakon o rešavanju potrošačkih sporova (VSBG).

Ovo ne utiče na mogućnost rešavanja sporova od strane arbitražnog odbora za vreme ili u toku konkretnog spora uz saglasnost obe strane (§ 37 VSBG).