Uvod

Ova izjava o zaštiti privatnosti objašnjava prirodu, obim i svrhu prikupljanja i korišćenja ličnih podataka na veb stranici www.beeline-group.com (u daljem tekstu: "veb stranica") od strane firme beeline GmbH (u daljem tekstu "mi" ili "nas" ili "beeline"). Mi smo odgovorni za obradu ličnih podataka na ovoj veb stranici, osim ako ova izjava o zaštiti privatnosti sadrži drugačije navode.

Lični podaci su informacije pomoću kojih se neka osoba može identifikovati, dakle podaci koji mogu otkriti identitet neke osobe. Tu spadaju obično ime, e-mail adresa ili broj telefona. Osim toga se ličnim podacima smatraju i samo tehnički podaci koji se mogu dodeliti nekoj osobi.

 

Kontakt podaci odgovorne osobe

beeline GmbH

Grünstraße 1

51063 Köln

 

Kontakt podaci supervizora za zaštitu podataka

Našeg supervizora za zaštitu podataka možete kontaktirati na sledeći način

E-mail adresa: DataProtectionOffice@beeline-group.com

 

Vaša prava

Imate pravo da na zahtev besplatno dobijete informacije o ličnim podacima koji su o Vama uskladišteni (od druge informacije u roku od 12 meseci možemo tražiti nadoknadu). Osim toga, imate pravo da zatražite ispravku netačnih podataka, pravo da zatražite ograničenje za obradu preobimno obrađenih podataka i pravo na brisanje bilo kakve nezakonito obrađene ili predugo čuvane lične podatke (osim ako ne postoji zakonska obaveza zadržavanja i drugi razlog prema članu 17 (3) DSGVO Uredbe Zakona o zaštiti podataka). Osim toga imate pravo prenosa svih podataka koje ste nam dostavili u uobičajenom formatu datoteke (pravo na prenosivost podataka).

Ukoliko imate pravo na prigovor protiv obrade pojedinačnih postupaka, mi u okviru pojedinačnih postupaka ukazujemo na to.

Za ostvarenje Vaših prava dovoljno je poslati e-mail na DataProtectionOffice@beeline-group.com

Pored toga takođe imate pravo na žalbu kod nadzornog organa za zaštitu podataka.

 

Dobrovoljno navođenje podataka

Davanje Vaših ličnih podataka na ovoj veb stranici generalno nije ni zakonski ni ugovorno propisano.  Vi niste u obavezi da pružite lične podatke na ovoj veb stranici, osim ako u ovoj izjavi o zaštiti privatnosti ne ukažemo na to u pojedinačnim slučajevima. Međutim, obezbeđivanje funkcija ove veb stranice zahteva obradu vaših ličnih podataka..

 

Pregled postupaka

Na ovoj veb stranici u okviru sledećih postupaka prerađuju se sledeći lični podaci.

1.           Stupanje u kontakt

2.           Portal za aplikacije

3.           Medijski portal

4.           Server-lod-datoteke

5.           Google analiza uključujući napomene o kolačićima

 

1.         Stupanje u kontakt

Kada nam se obratite (na primer, putem e-maila ili pomoću kontakt formulara), informacije koje pružite će se obrađivati radi obrade zahteva i za slučaj nastanka dodatnih pitanja.  Ukoliko se zahtev odnosi na područje delatnosti kćerke firme beeline GmbH (npr. ako se radi o određenoj zemlji izvan Nemačke ili specifičnom poslovnom modelu ("maloprodaja" ili "koncesije"), zahtev se može proslediti i odgovarajućoj ćerki firmi u svrhu odgovora.

Pravna osnova

Podaci u okviru stupanja u kontakt prerađuju se na osnovu člana 6 stav 1 kao i sl. f Uredbe Zakona o zaštiti podataka DSGVO. Ovaj dodatak dozvoljava obradu ličnih podataka u okviru "legitimnog interesa" odgovorne osobe, osim ako prevladavaju vaša osnovna prava, osnovne slobode ili interesi. Naše opravdano interesovanje je u obradi kontakta.  Možete se protiviti ovoj obradi podataka u bilo kom trenutku ako postoje razlozi u vašoj konkretnoj situaciji i koji govore protiv obrade podataka. Sve što treba da uradite je da pošaljete e-poštu službeniku za zaštitu podataka.

Trajanje čuvanja podataka

Lični podaci koji se čuvaju u okviru uspostavljanja kontakta biće izbrisani ukoliko su pitanja vezana za stupanje u kontakt potpuno razjašnjena i takođe je malo verovatno da će određeni kontakti u budućnosti ponovo postati relevantni.

 

2.         Portal za aplikacije

Naša online ponuda uključuje tržište rada i mogućnost da se prijavite na internetu za slobodna mesta ili da samoinicijativno aplicirate kod nas.

Da biste kreirali profil kandidata, morate da navedete najmanje Vaše ime i prezime, Vašu e-mail adresu i zemlju prebivališta.  U okviru aplikacije neophodno je da dodatno navedete svoj telefonski broj i kako ste saznali za poziciju i dodate svoj CV.  Kasnije možete takođe dobrovoljno pružiti dodatne informacije vezane za posao kako biste dovršili profil kandidata.

Postoje tri načina da vaš profil učinite vidljivim. To možete promeniti u svakom trenutku. Automatski ćete biti obavešteni putem e-pošte o novim otvorenim pozicijama ako ste podesili obaveštenje o pozicijama putem "sačuvane pretrage / obaveštenja".

U zavisnosti od načina apliciranja koji izaberete, različiti zaposleni u beeline imaju pristup Vašim podacima:

a) Uzimanje u obzir za sve otvorene pozicije širom sveta:

Vaši podaci će biti distribuirani širom sveta u okviru beeline za popunjavanje otvorenih pozicija.  Svi zaposleni u beeline, kojima je generalno poveren zadatak popunjavanja upražnjenog mesta ili koji žele popuniti prazno mesto, imaju pristup vašim podacima.

b) Uzimanje u obzir za sve otvorene pozicije unutar zemlje prebivališta:

Vaši podaci će biti podeljeni sa beeline-a unutar zemlje prebivališta kako bi se popunile otvorene pozicije. Svi zaposleni u beeline-u u određenoj državi, kojima je generalno poveren zadatak popunjavanja upražnjenog mesta ili koji žele popuniti prazno mesto, imaju pristup vašim podacima.

c)         Uzimanje u obzir za pozicije na koje sam izričito aplicirao:

Vaši podaci će se koristiti samo za popunjavanje pozicija za koje ste aplicirali.  U ovom slučaju samo zaposleni beeline-a koji su uključeni u proces selekcije ovih pozicija imaju pristup Vašim podacima.

Pravni osnov

Obrada Vaših ličnih podataka u okviru procesa apliciranja zasnovana je na članu 6 (1) Uredbe Zakona o zaštiti podataka (DSGVO). Ova pravna osnova dozvoljava obradu ličnih podataka ako je osoba o kojoj je reč dala saglasnost za obradu svojih ličnih podataka za jednu ili više specifičnih ciljeva.

U okviru procesa prijave od Vas će biti zatraženo da označite odgovarajuću izjavu o pristanku.

Klikom na okvir "Slažem se" izjavljujete da:

ste saglasni sa obradom Vaših ličnih podataka u skladu sa opisima ove izjave o zaštiti privatnosti i zadržavanjem Vaših podataka u skladu sa opisanim rokovima.

Ako imate u svojoj aplikaciji posebne vrste ličnih podataka (npr. informacije u prilozima), ovim se izričito slažete da se ovi podaci tretiraju upravo onako kako je opisano pod "lični podaci u okviru procesa apliciranja" i "trajanje memorisanja podataka u vezi sa procesom apliciranja ".

Bez vaše saglasnosti neće biti kreiran profil kandidata i podaci neće biti prikupljeni.

Izjavu o saglasnosti možete povući u bilo koje vreme sa dejstvom u budućnosti. Dalja obrada vašeg apliciranja više nije moguća u ovom slučaju.

Trajanje memorisanja podataka

Čak i ako ne možemo da Vam damo potvrdan odgovor na Vaše apliciranje, obrisaćemo Vaše podatke (ako ne registrujete ili ažurirate Vaš profil kandidata) 6 meseci nakon poslednjeg ažuriranja ili podnošenja aplikacije.

3.       Medijski portal

Naša online ponuda uključuje medijski portal koji nudi mogućnost preuzimanja fotografija proizvoda bez pozadine i preuzimanje informacija o proizvodu (broj artikla, cena).  Da bi pristupili portalu, zainteresovani (redakcije, blogeri, poslovni partneri, franšize itd.) se mogu registrovati. Za to treba dati sledeće podatke: Ime, prezime, kompanija, lozinka, korisničko ime, e-mail adresa, kategorija kontakta (izborno polje).
Nakon provere informacija, korisnici će biti aktivirani (rukom od strane korporativne komunikacije) za medijski portal ili će akreditacija biti odbijena.

Pravni osnov

Gore navedeni podaci se obrađuju na osnovu člana 6 stav 1 slovo b DSGVO. Ova dozvola omogućava obradu ličnih podataka radi ispunjenja ugovora (kroz aktiviranje medijskog portala zaključuje se ugovorni odnos o korišćenju portala).  

 Trajanje memorisanja podataka

Vaši podaci će biti izbrisani čim izbrišete Vaš medijski nalog. Da biste izbrisali Vaš medijski nalog, kliknite na dugme "obriši profil".

 

4.         Server-log-datoteke

Svaki put kada pristupimo veb stranici, automatski prikupljamo niz tehničkih podataka, tu se radi o ličnim podacima.

To su:

•             IP adresa korisnika

•             Ime preuzimane veb stranice ili datoteke

•             Datum i vreme pristupa

•             Prenesena količina podataka

•             Poruka o uspešnom preuzimanju

•             Tip pretraživača i verzija

•             Operativni sistem korisnika

•             Korisnički uređaj koji se koristi, uključujući MAC adresu

•             Referenta URL (prethodno posećena stranica)

 

Ovi podaci neće biti spojeni sa bilo kojim drugim ličnim podacima koje dajete putem veb sajta. Mi prikupljamo server-log-datoteke u svrhu administriranja veb stranice i otkrivanja i sprečavanja neovlašćenog pristupa.

Pravni osnov

Pravni osnov
Lični podaci  u log.datotekama se obrađuju na osnovu člana 6 stav 1 slovo f DSGVO. Ovaj dodatak dozvoljava obradu ličnih podataka u okviru "legitimnog interesa" odgovorne osobe, osim ako prevladavaju vaša osnovna prava, osnovne slobode ili interesi. Naš legitimni interes leži u lakoći administracije i mogućnosti detekcije i praćenja hakovanja. Možete se protiviti ovoj obradi podataka u bilo kom trenutku ako postoje razlozi koji postoje u vašoj konkretnoj situaciji i koji govore protiv obrade podataka. Sve što treba da uradite je da pošaljete e-poštu službeniku za zaštitu podataka.

Koje su IP adrese?

IP adrese se dodeljuju svakom uređaju (npr. pametnom telefonu, tabletu, računaru) koji je povezan na Internet.  Koja je to IP adresa zavisi od toga preko kog Internet pristupa je Vaš uređaj trenutno povezan sa Internetom.  To može biti IP adresa koju vam dodeljuje provajder Internet usluga, kao što je kada ste povezani na Internet kod svoje kućne preko  W-LAN mreže. Takođe može biti IP adresa koju vam dodeljuje provajder mobilnih usluga ili IP adresa dobavljača javne ili privatne W-LAN mreže ili drugog pristupa Internetu. U svojoj trenutnoj uobičajenoj formi (IPv4), IP adresa se sastoji od četiri bloka cifara. U većini slučajeva, Vi kao privatni korisnik nećete koristiti istu IP adresu, pošto Vam je ona privremeno dodeljena od Vašeg provajdera (takozvana "dinamička IP adresa"). U slučaju trajno dodeljene IP adrese (tzv. "statička IP adresa"), jasno dodeljivanje korisničkih podataka je u principu jednostavnije. Osim u cilju praćenja neovlašćenog pristupa našoj Internet ponudi, mi generalno ne koristimo ove podatke sa  identitetom osobe, već procenjujemo samo na anonimnoj osnovi, koji od naših veb sajtova su favoriti, koliko pristupa dnevno imaju i slično.

Naš veb sajt već podržava nove IPv6 adrese. Ako već imate IPv6 adresu, treba da znate i sledeće: IPv6 adresa se sastoji od osam blokova od po četiri cifre.  Prva četiri bloka, kao i sa celom IPv4 adresom, tipično se dinamički dodeljuju privatnim korisnicima. Međutim, poslednja četiri bloka IPv6 adrese (tzv. "identifikator interfejsa") određuje uređaj koji koristite za pretraživanje veb stranice. Ukoliko to u Vašem operativnom sistemu nije drugačije podešeno, u tu svrhu će se koristiti tzv. MAC adresa.  MAC adresa je vrsta serijskog broja koji je jedinstveno dodeljen za bilo koji IP uređaj na svetu.  Zbog toga ne memorišemo poslednja četiri bloka Vaše IPv6 adrese. Uopšteno, preporučujemo da aktivirate tzv. "ekstenzije za privatnost" na vašem uređaju kako biste bolje anonimizovali poslednja četiri bloka vaše IPv6 adrese. Najpopularniji operativni sistemi imaju funkciju "ekstenzije za privatnost", koja u nekim slučajevima nije fabrički podešena.

Trajanje memorisanja podataka

Server-log-datoteke sa gore navedenim podacima se automatski brišu nakon 30 dana.  Zadržavamo pravo da duže sačuvamo datoteke Server-log-datoteka ako postoje činjenice koje ukazuju na pretpostavku neovlašćenog pristupa (kao što je pokušaj hakovanja ili takozvani DDOS napad).

 

5.         Google Analytics

Ova veb stranica koristi Google analitiku, uslugu veb analitike koju pruža Google Inc. ("Google"). Google analitika koristi nekoliko "kolačića" da bi identifikovala Vaš pretraživač.

Opšte napomene o kolačićima

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju kada posetite našu veb stranicu na Vašem uređaju preko upotrebljenog pretraživača. Na taj način, možete "prepoznati" pojedinačne usluge veb stranice i "zapamtiti" koja podešavanja ste napravili.  Ovo je jedna od korisničkih pogodnosti veb stranice koja služi korisnicima (na primer, čuvanje podataka za prijavu). S druge strane, kolačići se koriste za prikupljanje statističkih podataka o korišćenju veb stranice i korišćenje podataka dobijenih za analizu i reklamiranje.

Informacije koje se generišu od strane kolačića za korišćenje ovog sajta se obično prenose na server Google-a u SAD-u i tamo čuvaju.  Međutim, mi smo aktivirali  IP anonimnu funkciju na ovoj veb stranici, tako da će Vaša IP adresa iz Google-a u zemljama članicama Evropske unije ili drugim državama koje su sklopile Sporazum o Evropskom ekonomskom prostoru biti skraćena. Samo u izuzetnim slučajevima će se puna IP adresa preneti na Google server u SAD-u i tamo biti skraćena.  U ime operatora ovog veb sajta, Google će koristiti ove informacije da proceni Vašu upotrebu veb stranice, sastavlja izveštaje o aktivnostima na veb stranici i pruža operateru veb stranice druge usluge vezane za aktivnost veb stranice i korišćenje Interneta. U okviru Google Analytics IP adresa sa Vašeg pretraživača se ne neće spojiti sa drugim Google podacima.

Pravni osnov

Obradu Vaših ličnih podataka od strane Google Analytics zasnivamo na članu 6 (1) Uredbe Zakona o zaštiti podataka (DSGVO). Ovaj dodatak dozvoljava obradu ličnih podataka u okviru "legitimnog interesa" odgovorne osobe, osim ako prevladavaju Vaša osnovna prava, osnovne slobode ili interesi. Naše opravdano interesovanje leži u analizi korišćenja naše veb stranice. Možete sprečiti prenos podataka koji su generisani od strane kolačića i koji su povezani sa Vašim korišćenjem veb stranice (uključujući i vašu IP adresu) Google-u i obradu ovih podataka od strane Google-a tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pretraživač dostupan pod sledećim linkom:
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Trajanje skladištenja podataka

Lična referenca kreira se direktno delimičnim brisanjem IP adresa, tako da se čuvaju samo statistički podaci.