Bevezetés

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a beeline GmbH (továbbiakban: „mi“ vagy „nekünk“ vagy „beeline“) által a www.beeline-group.com weboldalon (továbbiakban: weboldal) történő személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának módjáról, terjedelméről és céljairól tájékoztat. Mi vagyunk a felelősek a személyes adatok weboldalon történő feldolgozásáért, amennyiben a jelen adatvédelmi nyilatkozat nem rendelkezik eltérően.

A személyes adatok alatt személyek beazonosítását szolgáló adatokat értünk, melyek segítségével egy személy visszakövethető. Ezek közé jellemzően a név, e-mail cím vagy a telefonszám sorolhatók. Emellett a személyhez társítható, tisztán technikai jellegű adatok is személye adatnak tekintendők.


A felelős személyek elérhetőségei

beeline GmbH

Grünstraße 1

51063 Köln

 

Az adatvédelmi biztos elérhetőségei

A külső adatvédelmi megbízottunkat az alábbi e-mail címen érheti el: datenschutz.beeline@two-towers.eu vagy pedig postai úton:
Two Towers Consulting GmbH & Co. KG
Hohenzollernring 51
50672 Köln, Németország.

 

Az Ön jogai

Önnek joga van az Önről tárolt személyes adatokról ingyenes tájékoztatást kérni (a 12 hónapon belüli második tájékoztatást követően díjat számíthatunk fel). Emellett joga van helytelen adatok helyesbítésére, a széles körben feldolgozott adatok feldolgozásának korlátozására és a jogtalanul feldolgozott ill. túl hosszú ideig tárolt személyes adatok  (amennyiben az nem ütközik a német általános adatvédelmi rendelet 17. cikkének (3) bekezdése szerinti jogszabályban lefektetett nyilvántartási kötelezettséggel és nincsen egyéb oka) törlésére. Emellett átruházási joga van az Ön által a mi részünkre átadott adatok általános fájlformátumban történő átadására (az adatok hordozhatóságára való jog).

Az egyes eljárások leírásának keretén belül fogunk kitérni arra, amennyiben Önnek az egyes eljárások ellen feldolgozásra vonatkozó fellebbezési joga lenne.

Jogai érvényesítése érdekében elegendő elektronikus üzenetet küldenie a DataProtectionOffice@beeline-group.com címre.

Emellett joga van panaszt tenni az adatvédelmi felügyeleti hatóságoknál.

 

Az adatszolgáltatás szabadsága

Személyes adatai jelen weboldalon történő megadása általában véve sem törvényileg sem szerződésben nincs előírva. Ön nem köteles megadni személyes adatait ezen a weboldalon, hacsak nem utalunk rá egyedi esetként a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretén belül. Ugyanakkor a weboldal működésének biztosítása szükségessé teszi az Ön személyes adatainak feldolgozását.

 

A folyamat átláthatósága

Ezen a weboldalon a következő eljárás keretein belül dolgozzák fel a személyes adatokat:

 1. Kapcsolatfelvétel
 2. Jelentkezési portál
 3. Sajtó portál
 4. Szerver logfájlok
 5. Google Analytics cookie-kra vonatkozó útmutatóval

 

1. Kapcsolatfelvétel

A kapcsolatfelvételkor (pl. e-mail vagy a kapcsolati űrlap használatával) az Ön által megadott információkat kérelmének feldolgozása céljából, valamint az esetleges utólagos kérdések tisztázása érdekében, feldolgozzák. Amennyiben a kérelem a beeling GmbH leányvállalatának tevékenységére vonatkozik (pl. amennyiben Németországon kívüli meghatározott országra vagy egy specifikus üzleti modellre vonatkozik ("Retail" vagy " Concessions"), előfordulhat, hogy a vizsgálat lefolytatása érdekében a kérdést az adott leányvállalat értékeli.

Jogalap

A kapcsolatfeltétel keretében megadott információkat a német általános adatvédelmi rendelet  6. cikk (1) bekezdésének  f) alpontja szerint dolgozzák fel. Ez az engedélyezési tényállás engedélyezi a felelős személy személyes adatainak törvényes kereteken belüli feldolgozását, amennyiben annak alapjogai, alapvető szabadságjogai vagy érdekei nem sérülnek. A mi törvényes érdekünk a kapcsolatfelvétele feldolgozásában merül ki. Abban az esetben, ha olyan okok állnak fenn, amelyek az Ön különleges helyzetéből kifolyólag az adatfeldolgozás ellen szólnak, Ön az adatfeldolgozással szemben bármikor kifogást emelhet. Ebben az esetben elegendő egy elektronikus üzenetet küldenie az adatvédelmi biztosnak.

Az adattárolás időtartama

A kapcsolatfelvétel keretén belül tárolt személyes adatok akkor kerülnek törlésre, ha a kapcsolatfelvételhez kapcsolódó kérést teljesen tisztázták és nem lehet azzal számolni, hogy a konkrét kapcsolatfelvétel a jövőben még egyszer relevánssá válik.

 

2. Jelentkezési portál

Online szolgáltatásaink közé tartozik egy állásbörze, valamint lehetőség nyílik, betöltetlen állásokat online megpályázni ill. proaktív módon hozzánk jelentkezni.

A jelentkezési profil létrehozásához legalább a kereszt-és vezetéknevét, e-mail címét, és a lakhely szerinti országát szükséges megadnia. A jelentkezés folyamán továbbá szükséges megadnia a telefonszámát és tájékoztatni bennünket arról, hogyan lett figyelmes a pozícióra, és csatolnia kell az önéletrajzát is. Jelentkezési profilja teljessé tétele érdekében a későbbiekben további önkéntesen megadható szakmai információkat adhat meg.

Három lehetőség áll rendelkezésére profilja megjelenítésére. Ezeket bármikor megváltoztathatja. Automatikus értesítéseket kap e-mail formájában az új betöltendő állásokról, amennyiben az „Elmentett keresések/Értesítések“ fülön beállította, hogy szeretne értesítést kapni az új állásokról.

A beeline munkatársainak az Ön által kiválasztott jelentkezési mód függvényében van hozzáférésük az Ön adataihoz:

a) Figyelembevétel valamennyi üres álláshely esetén világszerte:

Az Ön adatait világszerte figyelembe veszik a beeline-on belül üres álláshelyek betöltésére.  Valamennyi általánosságban személyzettoborzással foglalkozó vagy egy üres álláshelyet betölteni kívánó beeline munkatárs hozzáfér az Ön adataihoz.

b) Figyelembevétel valamennyi üres álláshely esetén lakóhelyemnek megfelelő országon belül:

Az Ön adatait a beeline-on belüli üres álláshelyek betöltése céljából lakhelye szerinti országon belül adják tovább. Valamennyi általánosságban az adott országban személyzettoborzással foglalkozó vagy egy üres álláshelyet betölteni kívánó beeline munkatárs hozzáfér az Ön adataihoz.

c) Figyelembevétel azon álláshelyek esetén, melyekre kifejezetten pályáztam:

Az Ön adatait kizárólag azon álláshelyek betöltése céljából használják fel, amelyeket Ön megpályázott. Ebben az esetben csak az ezen álláshelyekre való kiválasztás eljárásában részt vevő beeline munkatársak férnek hozzá adataihoz.

Jogalap

Személyes adatai a jelentkezési eljárás keretein belüli feldolgozása az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bekezdésén alapul. Ez a jogszabály lehetővé teszi a személyes adatok feldolgozását, amennyiben az érintett személy hozzájárult személyes adatai egy vagy több meghatározott célból történő való feldolgozásához. 

A jelentkezési eljárás során meg fogják Ön megkérni arra, hogy ikszelje be a megfelelő hozzájárulási nyilatkozatot.

A „Beleegyezem“ menőbe való kattintással Ön nyilatkozik, hogy

egyetért személyes adatai az adatvédelmi nyilatkozatban leírtaknak megfelelő feldolgozásával, valamint adatai meghatározott határidőknek megfelelő tárolásával.

Amennyiben jelentkezésében sajátos jellegű személyes adatot közöl (pl. akár az Ön által csatolt mellékletek adatai által), ezennel beleegyezik abba, hogy ezeket az adatokat ugyanúgy kezeljék, mint ahogy az a „Személyes adatok a jelentkezési eljáráson belül“ és az „A jelentkezési eljárásra vonatkozó adatok tárolásának időtartama“ pontokban le van írva.

Nem hoznak létre jelentkezési profilt és nem gyűjtenek adatot az Ön beleegyezése nélkül.

A már leadott hozzájárulási nyilatkozatát a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Jelentkezése feldolgozása azonban ebben az esetben a továbbiakban nem lehetséges.

Az adattárolás időtartama

Ha nem adunk pozitív visszajelzést jelentkezésére, adatait (amennyiben nem jelentkezik be vagy nem aktualizálja profilját) az utolsó aktualizálástól ill. jelentkezése megküldésétől számított 6. hónapot követően töröljük.
 

3.          Sajtó portál

Online ajánlatunk tartalmaz egy Sajtó portált, mely lehetőséget biztosít háttér nélküli termék fotók letöltésére és termékinformációk (cikkszám, ár) lekérdezésére.  Az érdeklődők ( szerkesztőségek, bloggerek, üzleti partnerek, franchise-ok stb.) regisztrálhatnak a portálhoz való hozzáféréshez. Ehhez a következő adatokat kell megadniuk: Keresztnév, vezetéknék, cég, jelszó, felhasználó név, e-mail cím, kapcsolati kategória (választható mező).

Az adatok átvizsgálása után jóváhagyják a sajtó portál felhasználóit (a Corp. Communication által kézileg) vagy az akkreditációt elutasítják.

Jogalap

A fent említett adatokat az adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint dolgozzák fel. Ez az engedélyezési tényállás megengedi a személyes adatok szerződés (a Sajtó portál aktiválásával hallgatólagosan létrejön egy a portál használatára vonatkozó kötelmi viszony) teljesítése céljából történő feldolgozását. 

Azadattárolás időtartama  

Az adataidat akkor törlik, ha törlök a Sajtó fiókodat. Sajtó fiókod törléséhez kattints a „Profil törlése“ gombra.

 

4. Szerver logfájlok

A weboldal minden egyes elérésekor egy sor technikai jellegű adatot gyűjtünk automatikusan, melyek esetében személyes adatokról van szó.

Ezek a következők:

 • A felhasználó IP-címe
 • A lekérdezett weboldalak ill. adatok neve
 • A hozzáférés dátuma és időpontja
 • Letöltött adatmennyiség
 • Sikeres behíváson keresztül történt jelzés
 • A böngésző típusa és verziója
 • A felhasználó operációs rendszere
 • A felhasználó által használt végberendezést, ideértve a MAC-címet
 • A hivatkozó URL (az előtte látogatott oldal)
   

Ezeket az adatokat nem kezelik egy szinten az egyéb személyes adatokkal, melyeket Ön a weboldal keretein belül megadott. A szerver logfájlokat abból a célból gyűjtjük, hogy adminisztrálni tudjuk a weboldalt, valamint fel tudjuk ismerni és el tudjuk hárítani a jogtalan hozzáféréseket.

Jogalap

A logfájlok személyes adatait az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bekezdésének  f) pontja szerint dolgozzák fel. Ez az engedélyezési tényállás engedélyezi a felelős személy személyes adatainak törvényes kereteken belüli feldolgozását, amennyiben annak alapjogai, alapvető szabadságjogai vagy érdekei nem sérülnek. Jogos érdekünk fűződik a könnyebb adminisztrációhoz és a hekkelés felismerésének és lenyomozásának lehetőségéhez. Abban az esetben, ha olyan okok állnak fenn, amelyek az Ön különleges helyzetéből kifolyólag az adatfeldolgozás ellen szólnak, Ön az adatfeldolgozással szemben bármikor kifogást emelhet. Ebben az esetben elegendő egy elektronikus üzenetet küldenie az adatvédelmi biztosnak.

Mit jelent az IP-cím?

Minden az internettel összekötött eszköz (pl. okostelefonnak, táblagépnek, PC-nek) rendelkezik IP-címmel. Hogy melyik ez az IP-cím, az attól függ, hogy jelenleg melyik internet-hozzáférésen keresztül csatlakozik a végberendezése az internethez. Arról az IP-címről lehet szó, amelyet az internetszolgáltatója kiosztott Önnek, például ha otthon a WLAN-ján keresztül csatlakozik az internethez. Viszont arról az IP-címről is szó lehet, amelyet mobilszolgáltatója osztott ki Önnek vagy arról, amelyet egy nyilvános vagy privát WLAN vagy egyéb internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatótól kapott. Jelenleg közismert formájában (IPv4) az IP-cím négy karakter blokkból áll.  Privát felhasználóként nem fog egy állandó IP-címet használni, mivel a szolgáltató azt csak ideiglenesen bocsátotta rendelkezésére (ún. „dinamikus IP-cím“). Egy tartósan hozzárendelt IP-cím (ún. „statikus IP-cím“) esetén a felhasználói adatok egyértelmű hozzárendelése egyszerűbben megvalósítható. Leszámítva az internetes ajánlatunkhoz való jogtalan hozzáférések követését, alapvetően már nem használjuk fel ezeket az adatokat személyre szabottan, hanem csupán anonim módon értékeljük ki őket, azaz melyek részesítik előnyben weboldalunkat, hányan keresik fel az weboldalt naponta és hasonlók.

Weboldalunk ár támogatja az új IPv6-címeket. Ha Ön már rendelkezik IPv6-címmel, a következőket ajánlatos tudnia: Az IPv6 cím nyolc négyes blokkból áll. Az első négy blokkot, ahogy az összes IPv4-címnél, jellemzően privát felhasználóknak osztják ki dinamikusan. Az IPv6-cím utolsó négy blokkját ( ún.  „Interface-Identifier“) az végberendezés határozza meg, amelyet Ön a weboldalon történő böngészésre használ. A rendszer ehhez az ún. MAC-címet fogja használni, amennyiben nincs másként beállítva az operációs rendszerében. A MAC-cím esetében egy ún. sorozatszámról van szó, melyet minden IP-képes eszköznek világszerte egyszer osztanak ki. Ezért az IPv6-cím utolsó négy blokkját nem tároljuk el. Általánosságban azt tanácsoljuk Önnek, hogy aktiválja a végberendezésén az ún. „Privacy Extensions“-t, hogy az IPv6-címe utolsó négy blokkját jobban tudja anonimizálni. A leggyakrabban használt operációs rendszerek rendelkeznek „Privacy Extensions“ funkcióval, melyeket azonban néhány esetben gyárilag nem állítottak be előre.

Az adattárolás időtartama

A szerver logfájlokat a fent említett adatokkal együtt a rendszere 30 nap  után automatikusan törli . Fenntartjuk a jogot a szerver jogfájlok hosszabb ideig való tárolására olyan tényállások esetén, melyek jogtalan hozzáférést (mint pl. hekkelési kísérlet vagy ún. DDOS-támadás) engednek feltételezni.

 

5. Google Analytics

Ez a weboldal használja a Google Analytics-t, a Google Inc. („Google“) egyik webelemző szolgáltatását. A Google Analytics böngészője beazonosítására több cookie-t használ.

Általános útmutatás a cookie-król

A cookie-k rövid szövegfájlok, melyek weboldalunk behívásakor az Ön végberendezésén a használatban lévő böngészőn keresztül eltárolódnak. A weboldalak egyes szolgáltatásai ily módon tudják Önt felismerni és meg tudják jegyezni, hogy Ön milyen beállításokat használt. Ez a weboldal felhasználóbarátabbá tételét és ez által a felhasználót (pl. belépési jelszavak elmentése) is szolgálja. Másrészről a cookie-k arra szolgálnak, hogy statikus adatokat gyűjtsenek a weboldal használatról és az így kapott adatokat elemzési- és reklámcélokra használják.

A cookie-k által a weboldal használatról nyert információkat rendszerint az egyesült államokbeli Google egyik szerverére továbbítják és ott tárolják őket. Mi azonban aktiváltuk az IP-anonimizáló funkciót ezen a weboldalon, így az Ön Google IP-címe az Európai Unió tagállamain belül vagy az európai gazdasági közösségről szóló megállapodásban részes államokban lerövidül.. Csak kivételes esetekben továbbítják a teljes IP-címet az egyesült államokbeli Google egyik szerverére és ott rövidítik le. A jelen weboldal  üzemeltetőjének megbízásából a Google a következő információt fogja használni az Ön weboldalhasználatának kiértékelése, weboldal tevékenységről szóló jelentések összeállítása és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatások weboldal üzemeltető felé történő teljesítése céljából. A Google Analytics keretein belül az Ön böngészőjén keresztül továbbított IP-címet nem egyesítik a Google egyéb adataival.

Jogalap

A Google Analytics által nyert személyes adatok feldolgozása az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontján alapszik. Ez az engedélyezési tényállás engedélyezi a felelős személy személyes adatainak törvényes kereteken belüli feldolgozását, amennyiben annak alapjogai, alapvető szabadságjogai vagy érdekei nem sérülnek. Jogos érdekünk fűződik weboldalunk használatának elemzéséhez. A cookie-k által előállított és a weboldal használatára vonatkozó adatok Google felé való továbbítását és ezen adatok feldolgozását a Google-en keresztül, az alábbi hivatkozáson elérhető böngésző-plugin letöltésével és telepítésével tudja megakadályozni: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Az adattárolás időtartama

A személyes hivatkozás közvetlenül az IP-címek részleges törlése által jön létre, így a rendszer csak statikus adatokat tárol el.