Impressum

beeline GmbH
Gruenstr. 1
51063 Kolonia, Niemcy 
Telefon: +49 221 96275 0
Faks: +49 221 96275 6611
E-Mail: info@beeline-group.com
Internet: www.beeline-group.com


Osoba upoważniona do reprezentowania - dyrektor zarządzający: Hinrich Tode, Marc Olivier Oeuvrard

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Köln
Numer rejestrowy: HRB 25831
NIP zgodnie z § 27 a niemieckiej ustawy o podatku obrotowym (VAT): DE120679517

Odpowiedzialny w sensie prawa prasowego oraz § 55 RStV (umowa państwowa o transmisji radiowej): Pan Hinrich Tode

Obowiązek powiadomienia zgodnie z rozporządzeniem ODR

Internetowy system rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ustęp 1 rozporządzenia ODR: Komisja Europejska stworzyła platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS). Więcej tutaj:

www.ec.europa.eu/consumers/odr  


Obowiązek powiadomienia zgodnie z ustawą o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG)

Dokładamy wszelkich starań, aby ewentualne spory wynikające z naszej umowy były rozstrzygane za porozumieniem.

Firma beeline GmbH oświadcza z wyprzedzeniem, że zdecydowała się nie uczestniczyć w postępowaniach rozstrzygania sporów w placówkach świadczących usługi arbitrażu konsumenckiego zgodnie z § 36 ust. 1 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących konsumentów (VSBG).

Nie ma to wpływu na możliwość rozstrzygania sporów przed arbitrażem konsumenckim w kontekście konkretnego sporu, za zgodą obu umawiających się stron (§ 37 VSBG).